1990

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr ta’ l-Arzella tar-Rużarju iż-Żejtun 1990
EDITUR Il-Lanterna tal-Koppla iż-Żejtun 1990
EDITUR Il-Festa … Tifkiriet iż-Żejtun 1990

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. L-Isqof Antonio Zahra Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR L-aktar membru anzjan tas-Soċjeta’ – Is-sur Salvu Mifsud Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Ritratt – Kurunazzjoni tar-Reġina Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Mużiċisti Żwieten – Mro Joe Caruana Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Meta il-programmi tal-banda kienu jindaqqu bil-wieqfa Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Antonia – L-aħħar qanpiena li ttellgħet fuq il-knisja parrokjali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Teżori Artistiċi fil-Knisja Arċipretali Għaqda Mużikali Beland 1990

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

AGIUS, ĠUŻEPPI It-Trasferiment tal-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, ĠUŻEPPI L-Għaqda tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Organista Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Is-Suċċessi ta’ Majestro John J Pace mall-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990

L-ARMAR

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s