1998

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Dun Manuel Ricaud (1763 – 1835) Iż-Żejtun 1998
ABELA, RUBEN Inżejnu Darna u Beltna Iż-Żejtun 1998
TERRIBILE, TONY Santa Katarina fit-toroq taż-Żejtun Iż-Żejtun 1998
ZAHRA, FRANS Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fid-Sinai – Simbolu ta’ tolleranza reliġjuża Iż-Żejtun 1998

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Żmien il-Franċiżi – Il-Vilel ta’ Agostino Formosa De Fremaux fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Mikelanġ Zammit Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Restawr tal-Planċier Beland Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Iż-Żwieten fl-Imblokk tal-Franċiżi Għaqda Mużikali Beland 1998
VELLA, GEORGE. J. Iż-Żejtun mitejn sena Belt – Citta’ Beland, Festi li jibgħu imfakkra Għaqda Mużikali Beland 1998
ZAHRA, FRANS Is-Soċjetajiet Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtun fil-Miġja tal-Franċiżi – Ġunju 1798 Għaqda Banda Zejtun 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Paċifico Spagnol Għaqda Banda Zejtun 1998
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti …. 1969 – 1979 Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR L-Irxoxt 15 il-sena fostna Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Iż-Żjara ta’ l-Isqof Sampieri fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Iż-Żejtun Mitejn Sena Belt Għaqda Banda Zejtun 1998

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Tagħrif ġdid dwar is-Salib tal-Pjazza L-Armar 1998
MICALLEF, ALBERT Santa Katarina ta’ Lixandra u il-Patrijiet Franġiskani ta’ l-Art Imqaddsa L-Armar 1998
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M. Fl-Imqabba L-Armar 1998
ZAHRA, FRANS Santa Katarina U L-Ambjent ta’ Lixandra L-Armar 1998

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s