2000

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, RUBEN Iż-Żejtun u Triqatu Iż-Żejtun 2000
ATTARD, ANTON Traġedja Kbira fil-Birgu (1806) Iż-Żejtun 2000
EDITUR Il-Ġiżwiti Fostna – 10 snin fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2000
EDITUR Maestro Francesco Saverio Diacono Iż-Żejtun 2000
EDITUR Restawr tas-Salib tal-Pjazza u l-Istatwa ta’ San Girgor Iż-Żejtun 2000
EDITUR Proġett tad-Dawl Iż-Żejtun 2000
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fin-Sinaj Iż-Żejtun 2000
ZAHRA, TREVOR Fit-Triq… Tifkiriet ta’ Tfuliti Iż-Żejtun 2000

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Orazio Diacono 1826 – 1899 Għaqda Mużikali Beland 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja tal-Halifax fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES Mro, Michelino De Ferraris – Riformatur ta’ l-Orkestra u Ko-Fundatur tal-Banda Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES Iż-Żjara tal-Q.T. Il-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Monasteru ta’ Santa Katarina v.m. Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES  Surmast Onorarju – MRO Franky Diacono Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, SANDRO Santa Catalina de Alejandria, Iconografija Spanjola fl-istatwa titulari taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Żjara minn Banda Ingliża Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR 40 sena President Għaqda Mużikali Beland 2000

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Il-Gvern Lokali fiż-Żejtun fis-Seklu XIX (1801 – 1896) Għaqda Banda Zejtun 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Id-Disgrazzja tal-Ħaddiema tal-Faħam Żwieten 1858 Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Patrimonju – Għaqal – Propjeta’ tal-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Mill-Minuti… 1953- 1963 Għaqda Banda Zejtun 2000

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ San Klement L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina (tat-Torba) fil-Qrendi L-Armar 2000

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-Nar fiż-Żejtun matul is-Sekli (1692 – 1900) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2000