2001

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Ix-Xini ‘Santa Caterina’ tal-Gran Mastru Perellos iż-Żejtun 2001

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. It-Tnissil Żejtuni tal-Familja Camilleri Cauchi Għaqda Mużikali Beland 2001
CARABOTT, MABBLI Is-Superjur Jgħidilna – Il-Beatu Dun Ġorġ u l-MUSEUM taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, CHARLES Ritratt bi storja warajh… 30 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, SANDRO EL YACENTE – Ix-Xbiha ta’ Kristu Mejjet fil-Knisja Parrokkjali: simboliżmu u ikonografija Għaqda Mużikali Beland 2001
EDITUR L-Arbli l-Ġodda tal-Pjazza Għaqda Mużikali Beland 2001
ZAHRA, FRANS Iż-Żjara tal-Papa Fostna il-Maltin Għaqda Mużikali Beland 2001

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Pitturi fuq Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2001
AGIUS, RAYMOND Ġrajjiet il-Banda Zejtun – L-ewwel Passi Għaqda Banda Zejtun 2001
BALDACCHINO, CARMELO P. Vittmi Żwieten matul il-Gwerra li għaddiet Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Għalliema li ħabbet lit-tfal tagħna Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Inwettqu fil-prattika dak li nemmnu Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Niċeċ Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2001
GRIMA, KARMENU Iż-Żejtuni li jgħix barra mir-raħal Għaqda Banda Zejtun 2001

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu L-Armar 2001

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s