2002

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Paviment ta’ l-Irħam Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Kwadru Titulari – Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2002
MANSUETO, JOSEPH Girgor u Katerina Iż-Żejtun 2002
PSAILA, LINO X’Tani l-Baħar iż-Żejtun 2002
ZAHRA, FRANS Nistħajjel li meta… Tfakkarni Iż-Żejtun 2002
ZAHRA, TREVOR Nostalġija Iż-Żejtun 2002

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

DEBONO, CHARLES Kurżitajiet mill-Gazzetti antiki Għaqda Mużikali Beland 2002
DEBONO, SANDRO Kwadru u Ġrajja: il-Kwadru ta’ San Girgor fil-knisja Parrokkjali l-Antika ta’ Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 2002
TABONE, CATHERINE Villa Rumana fiż-Żejtun: Xhud Silenzjuż ta’ Ħajja Mgħoddija Għaqda Mużikali Beland 2002
ZAMMIT, PAUL Mons. Ġużeppi De Piro Għaqda Mużikali Beland 2002

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Il-Bradella ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2002
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Tabib Żejtuni Vincenzo Abela u ‘l-Mistura’ kontra il-Kolera Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2002 – Walter R. Zahra Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Iċ-Ċentru taż-Żejtun Tokk ta’ Tifkiriet ta’ l-Istorja tagħna iż-Żwieten Għaqda Banda Zejtun 2002

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ Santa Marija fl-inħawi ta’ Ħal-Tmin L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Orgni tal-Knisja Parrokkjali jagħlaq 50 sena L-Armar 2002
DEBONO, CHARLES 60 Sena mill-Mewt ta’ Carlo Diacono L-Armar 2002
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina f’Ħal-Qormi L-Armar 2002
ZAHRA, FRANS 148 Sena mill-Uffiċċjatura ta’ Santa Katarina u 124 Sena mill-mewt tal-Papa Piju IX L-Armar 2002
ZAMMIT, PAUL Santa Katarina fil-Bażilika ta’ Santu Wistin, fil-Belt ta’ Ruma L-Armar 2002

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-nar u l-Fratellanza tas-Sagrament Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2002