2003

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fuq it-Tużell tal-Festa Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Id-Disputa ta’ Santa Katarina mall-Filosfi Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Mikiel Cachia u l-Ġnien tal-Kmandant Iż-Żejtun 2003
AXIAQ, WILLIAM. Patri Santa Katarina ta’ Lixandra – Verġni, Għarfa u Martri Iż-Żejtun 2003
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Qima lejn Santa Katarina fil-gżejjer tagħna Iż-Żejtun 2003
MERCIECA, JOE Żwieten fix-Xogħol tal-Faħam Iż-Żejtun 2003
PSAILA, LINO X’Tani il-Baħar Iż-Żejtun 2003
PSAILA, LINO Il-Bejgħ tar-Rizzi Iż-Żejtun 2003
SEYCHELL, CATHERINE. Sr. Grazzi Mulej tal-Familja Reliġjuża Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ li waqqaft mitt sena ilu! Iż-Żejtun 2003
ZAHRA, LORENZO L-Istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2003

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. L-Importanza Kbira tal-Familja Tabone fiż-Żejtun 400 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Il-Planċier – Tifkiriet ta’ 25 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES L-Isqof Mons. Emm. Galea lejn it-triq tal-bejatifikazzjoni Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, SANDRO Indulġenzi u Kummerċ fis-Seklu Tmintax Għaqda Mużikali Beland 2003
EDITUR Ad Multos Annos – L-E.T. Mons. Arċisqof Emm Galea – 60 sena saċerdot Għaqda Mużikali Beland 2003
ZAMMIT, PAUL Jien is-Sultana tar-Rużarju Devozzjoni kbira matul is-snin fil-Parroċċa tagħna Għaqda Mużikali Beland 2003

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

AGIUS, RAYMOND 70 Sena ta’ Storja Għaqda Banda Zejtun 2003
BALDACCHINO, KARMENU. MRO. L-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2003

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Mons. Dun Ġużepp Carabott L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons. Emmanuel Gerada, 60 sena saċerdot L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Fra Anton Vella, 50 sena reliġjuż L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju Mitejn Sena Ilu L-Armar 2003
ABELA, RUBEN Lorenzo Gafa’, Ġenju Malti fl-Arkitettura Barokka L-Armar 2003
CAUCHI, MARK Santa Katerina u l-Agostinjani L-Armar 2003
GAUCI, GINO L-Ikonografija ta’ Santa Katarina V.M. Il-Bażilika Orsiniana f’Galatina L-Armar 2003
TERRIBILE, TONY Santi Qodma ta’ Santa Katarina L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Qatt bsart li… L-Armar 2003

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Il-Gran Mastru De Rohan milqugħ Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2003