2004

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Ventaltar tal-Festa Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Triq Santa Katarina u l-Gwiedi – Il-Qalba taż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, TONY Ċentinarju ta’ l-1700 sena mill-Martirju ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
EDITUR LOGO Festi Ċentinarji Iż-Żejtun 2004
ZAMMIT, PAWLU Dwar San Girgor…. Iż-Żejtun 2004

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Persuni Prominenti fost l-antenati ta’ Alexander Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, CHARLES Niltaqgħu mall-bandist ta’ l-imgħoddi – Ninu Baldacchino Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, SANDRO Il-Kappellun tal-Kurċifiss – Artal skopert mill-ġdid Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Mons. Pantaleone Orland Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 100 sena ilu – it-Traġedja tal-Kamra tan-Nar Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 10 snin ilu – l-ewwel żjara tal-banda Beland barra minn xtutna. Għaqda Mużikali Beland 2004

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. L-Armi ta’ l-Ewwel Sitt Kanturi fil-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja ta’ Delimara – Marzu 1903 Għaqda Banda Zejtun 2004
EDITUR Mro. John J Pace Għoxrin Sena Surmast Direttur tal-Banda Zejtun (1984 – 2004) Għaqda Banda Zejtun 2004

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Mons Pantaleone Orland 1918 – 2003 L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena f’Bir id-Deheb L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. It-Tużell tal-Festa Jagħlaq 75 sena L-Armar 2004
ABELA, RUBEN Mill-Parroċċa il-Qadima sal-Parroċċa il-Ġdida, Mixja matul Triq San Girgor  L-Armar 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Restawr ta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina L-Armar 2004
EDITUR San Girgor: Kult tiegħu fiż-Żejtun L-Armar 2004

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Ir-Rabta ta’ Dun Dumink Abela mal-vara ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Isplużjoni tal-Kamra tan-Nar taż-Żejtun – 1 ta’ Mejju 1904 Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004