2005

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Statwa tal-Ġebel ta’ Santa Katarina f’San Girgor Iż-Żejtun 2005
ABELA, RUBEN Santa Katarina ta’ Lixandra f’San Pietruburgu Iż-Żejtun 2005
AQUILINA, ANTHONY L-Għaqda Mużikali Beland Iż-Żejtun 2005
CAUCHI, KENNETH Tagħrif fil-qosor fuq il-Qanpiena tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
DEBONO, SANDRO L-Artal ta’ Santa Katarina V.M. Iż-Żejtun 2005
EDITUR Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun 2005
EDITUR L-Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru Iż-Żejtun 2005
GAUCI, GINO Il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Storiku tal-Knisja Iż-Żejtun 2005
MERCIECA, JOE Ir-Rabta ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra u ż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
OVEREND, ERIC. REV. Juventutis Domus Iż-Żejtun 2005
ZAHRA, FRANS Il-Festa ta’ Corpus Christi Iż-Żejtun 2005

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2005
COLEIRO, CHARLES Santa Katarina fl-isfond tal-Folklor Malti Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO Il-Vara Titulari ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Wasla tal-Vara Titulari Mir-Restawr: is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2005 Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Bażilika Pontifiċja ta’ Santa Caterina V.M. – Pedara Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Kult ta’ Santa Katarina fl-Art Imqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Carmelo Baldacchino jirregala ix-xogħolijiet tiegħu lis-Soċjeta’ Beland Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Esther jisimni Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Hector Dalli: 25 sena minn mewtu Għaqda Mużikali Beland 2005
MAGRO, VINCENT. PATRI Missjunarju Zejtuni ikabbar il-kult ta’ Santa Katarina fil-Peru’ Għaqda Mużikali Beland 2005

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-vara Titulari tinġieb lura iż-Żejtun wara r-restawr ta’ l-1929 Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina minn dejjem kienet meqjum fost il-Maltin Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR L-Istatwa Titulari  ta’ Santa Katarina taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Qanpiena ġdida għall-Knisja Parrokkjali Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR San Girgor L-ewwel knisja parrokkjali fiż-Żejtun iddedikata lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Mużika fil-Festi ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Knisja u l-Librerija fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fuq il-Muntanja Sinai Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Carlo Diacono il-Kompożitur Żejtuni li ħabb lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Santa Katarina ta’ Lixandra Verġni u Martri Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Niċeċ fiż-Żejtun iddedikati lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Diskors ta’ l-Inaqgurazzjoni ta’ l-iStatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Pittur Rokku Buhagiar (1723-1805) L-Armar 2005
ABELA, RUBEN Tinqix fuq il-Ħitan Tal-Knisja il-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Lil Gloriusa Vergni u Marti Santa Catarina Padruna Titulari tal-Belt Beland L-Armar 2005
CAUCHI, KENNETH Diskors tal-Magħmudija tal-Qanpiena Esther – Zejtun L-Armar 2005
EDITUR L-Istatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
MASSA, ALFRED Ħames Innijiet Dedikati lil Santa Katarina L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Il-Knisja fil-Monasteru ta’ Santa Katarina – Sinai L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Id-Dramm ta’ Santa Katarina L-Armar 2005

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Kwadru “Ex Voto” ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Papa Ġwanni Pawlu II u Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005