2007

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja il-Qadima ta’ San Tumas fir-Ramla Iż-Żejtun 2007
ABELA, RUBEN Ħsus u Ħsibijiet Iż-Żejtun 2007
BONELLO, JOSEPH. KAN. Dun Mikiel Spiteri Iż-Żejtun 2007
DEBONO, SANDRO Iriduha Qed Tippriedka – It-tifsira ta’ ġrajja li seħħet 250 sena ilu Iż-Żejtun 2007
EDITUR Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Restawr u mistri Iż-Żejtun 2007
FARRUGIA, CONNIE Raħal Twelidi Iż-Żejtun 2007
MAGRO, JOE Il-Fratellanzi Iż-Żejtun 2007
SCERRI, ALFRED. OFM Cap Fra Antnin Vella Kapuċċin Iż-Żejtun 2007
SCIBERRAS, ANTHONY MSSP Ġużeppina Curmi – Ġesu’ Nazzarenu – Ġużeppi De Piro Iż-Żejtun 2007
SEYCHELL, ANGELO. REV. 75 sena ilu miet l-Arċipriet Degabiriele Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Sr Maria Assunta Attard Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Il-Qima lejn il-Martri Iż-Żejtun 2007

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Meta iż-Żwieten waqqfu lill-Franċiżi biswit il-Knisja Għaqda Mużikali Beland 2007
BONANNO, ANTHONY Iż-Żejtun u l-inħawi tieghu fil-qedem Għaqda Mużikali Beland 2007
CHETCUTI, TONY The St Catherine Soceity of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2007
DEBONO, CHARLES  Il-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fil-Monasterut tas-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR 250 Sena Fostna Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Ġrajja ta’ 100 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2007
PSAILA, LINO Id-Diplumazija ta’ Madam Psaila Għaqda Mużikali Beland 2007

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Dun Ġwann Vella, Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Banda Zejtun u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, TONY Restawr tal-Knisja ta’ San Girgor Għaqda Banda Zejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Lanterna tal-Koppla taż-Żejtun tagħlaq  Mitt Sena Għaqda Banda Zejtun 2007
CARABOTT, MABBLI Ċentinarju tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija MUSEUM Għaqda Banda Zejtun 2007
BUSUTTIL, M. PETER L-Istatwa il-Ġdida ta’ Xmun iċ-Ċirinew Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Frans Baldacchino Il-Budaj… Żejtuni li ma Jintesa’ qatt Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2007 – Fr Edgar Busuttil S.J. Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR It-Twaqqief tal-Fratellanza tas-Sagrament u t-Tielet Ċentinarju mit-Transportazzjoni tas-Sagrament għall-Knisja Parrokjali Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR L-Istatwa Titulari ta’ Santa Katarina Tagħlaq 250 sena (1757 – 2007) Għaqda Banda Zejtun 2007
FENECH, MARIO Il-Kult ta’ Santa Katarina f’Għawdex Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO Id-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO Il-Quddiese li ma Smajtx – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
ZAMMIT, M. MASSABIELLE Xbieħatek Saħħrithom – Riċerka dwar opri artistiċi li jirrapreżentaw lil S Katarina V.M Għaqda Banda Zejtun 2007

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Il-Fratellanza tas-Sagrament L-Armar 2007
ABELA, RUBEN Mitt sena ilu u llum L-Armar 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. 50 Sena mill-Ftuħ tal-Kappella ta’ Lourdes L-Armar 2007
CAUCHI, MARK Il-Qima ta’ Santa Katarina V.M. F’Ruma L-Armar 2007
DEBONO, SANDRO L-Istatwa Titulari taż-Żejtun L-Armar 2007
ZAHRA, FRANS Il-Fratellanzi L-Armar 2007

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s