2008

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE (Jamie) L-Istorja ta’ Santa Katarina kif bdiet ġewwa l-Awstralja Iż-Żejtun 2008
ABELA, JOE. KAN. Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ (1908 – 2008) Iż-Żejtun 2008
ABELA, RUBEN Proġett amibizzjuż iżda bżonjuż Iż-Żejtun 2008
GAUCI, GINO Misteri, Ipotesi u Verita’ – Il-kwadru antik tal-Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2008
ZAHRA, LORENZO Santa Katarina meqjuma fil-Katidral t’Għawdex Iż-Żejtun 2008

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, RUBEN Qegħdin ġo Dar Storika Għaqda Mużikali Beland 2008
DEBONO, SANDRO Il-Viċi Parroċċa ta’ Santa Marija u l-Knisja tas-Salvatur Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Iż-Żjara Storika tal-Banda Beland ġewwa Como fl-Italja  Għaqda Mużikali Beland 2008
ZAHRA, TREVOR Tfuliti fl-Iskola Primarja Għaqda Mużikali Beland 2008

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

BALDACCHINO, CARMELO P. Żewġ Vittmi Żwieten fil-Maltempata ta’ Ottubru 1913 Għaqda Banda Zejtun 2008
BUSUTTIL, EDWARD. Et.al. Carmelo Farrugia u l-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Anzjani tagħna jirrakkontaw Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Profili: Surmastrijiet tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Il-Kwadru l-Qadim Żejtuni ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Ewwel Uffiċjali taż-Żejtun Band Club Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Rebbieħ tal-Premju Ġieħ iż-Żejtun 2008 – Anġlu Zahra Għaqda Banda Zejtun 2008
FENECH, MARIO Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M  u l-festa Għaqda Banda Zejtun 2008
PSAILA, LINO Ġurnuta Attivitu – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2008

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Ġużeppi u Marija Grech, Benefatturi tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2008
ABELA, RUBEN Minn Skola għal Oħra L-Armar 2008
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Armar tal-Festa fl-Imgħoddi L-Armar 2008
DEBONO, SANDRO Id-Disinn tal-Bieb tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, Ħżuż tal-Kavallier Vincenzo Bonello L-Armar 2008
SEYCHELL, CATHERINE 100 sena ta’ Servizz b’Imħabba fiż-Żejtun L-Armar 2008

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s