2009

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Veru li San Pawl niżel fil-Bajja ta’ San Tumas? Iż-Żejtun 2009
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Oratorju Iż-Żejtun 2009
CRAUS, BRIAN L-Iskola s-sabiħa taż-Żejtun tagħlaq 100 sena Iż-Żejtun 2009
GAUCI, GINO L-Epitaphois ta’ Santa Katarina fil-Monasteru tas-Sinaj Iż-Żejtun 2009

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Ilsiera ma’ Familji Żwieten fl-imgħoddi Għaqda Mużikali Beland 2009
DEBONO, CHARLES  Sala Mużikali Ġdida Għaqda Mużikali Beland 2009
PSAILA, EMMANUEL Santa Katarina 1974 Għaqda Mużikali Beland 2009

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Belt u il-Fundazzjoni ta’ l-Istudenti Għaqda Banda Zejtun 2009
AGIUS, RAYMOND Mro. Joseph M. Barbara Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Avventura ta’ Gunner Zejtuni Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, JOE It-Traġedja tal-Pjazza taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009
CHETCUTI, CHRISTOPHER Tislima lil Dun Ġużepp Theuma – għeluq 20 sena mill-mewt tiegħu 1989 – 2009 Għaqda Banda Zejtun 2009
CHETCUTI, JOE Għaliex il-Qaddisa Katarina kienet u għaqda daqshekk popolari fost ir-Reliġjonijiet Insara kollha Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun 2009 – Doris Brincat Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Mit-Teatru Pandora għal fuq il-palk internazzjonali – Il-Ballerina miż-Żejtun ta’ fama Mondjali Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Iż-Żejtun – dan l-isem x’ifisser? Għaqda Banda Zejtun 2009
FENECH, MARIO Kwadru taż-Żwieġ Mistiku ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2009
PSAILA, LINO L-Anġlu Kustodju Għaqda Banda Zejtun 2009
TERRIBILE, TONY San Pawl Meqjum fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. L-Istorja ta’ l-Orgni fil-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, RUBEN Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Tifkiriet dwar il-Fest Ċentinarji Pawlini 1960 L-Armar 2009
EDITUR Isqfijiet b’Rabta maż-Żejtun L-Armar 2009
SPITERI, GORG L-Esperjenza tiegħi fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fis-Sinaj L-Armar 2009
ZAHRA, FRANS Niftakru… u Nsellmu, L-Arċipriet Kan. Dun Ġużepp Theuma L-Armar 2009

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s