2012

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. 400 sena mit-twelid ta’ Girgor Bonici Iż-Żejtun 2012
ABELA, RUBEN Il-Wirt u l-Valur Sentimentali Iż-Żejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Żewġ saċerdoti li mietu 100 sena ilu u li kienu jservu iż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
GAUCI, GINO Kitbiet mill-passat Iż-Żejtun 2012
MAGRO, VINCENTE. PADRE X’għamel wieħed Żejtuni fil-Peru’ Iż-Żejtun 2012
MERCIECA, JOE Ir-Re Gorg VI fil-Pjazza taż-Żejtun Iż-Żejtun 2012

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. It-Tabernaklu tal-Knisja Parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 2012
DEBONO, CHARLES  Ad Multos Annos Għaqda Mużikali Beland 2012
EDITUR Wirt iż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2012
PSAILA, LINO Il-Ħeddieme tal-Feħem Żwieten Għaqda Mużikali Beland 2012

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Artisti Maltin li pittru lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Qima lejn Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Kurżitajiet Għaqda Banda Zejtun 2012
CHETCUTI, CHRISTOPHER The Powerful Joe Falzon – Ir-Raġel Żejtuni iddedikat għar-rekords tas-saħħa Għaqda Banda Zejtun 2012
BARTOLO, LAWRENCE 20 Sena Bandalora Artistika Għaqda Banda Zejtun 2012
CHETCUTI, JOE Santa Katarina Qaddisa mill-aktar popolari Għaqda Banda Zejtun 2012
EDITUR Lino Psaila – Gieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
FENECH, MARIO Kwadru titulari tal-Knisja ta’ Ġieżu il-Belt Valletta Għaqda Banda Zejtun 2012
GRECH, MICHAEL Intervista mar-Restawratur Żejtuni Emmanuel Zammit Għaqda Banda Zejtun 2012
MIFSUD, SAM Arblu ‘Mużikali’ – Ħames Surmastrijiet b’konnessjoni ma’ familja waħda Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, RAMON Il-Baned fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, LINO Barbiere fiż-Żejtewn – rakkont bid-djalett Żejtewni Għaqda Banda Zejtun 2012
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin – Tielet Parti Għaqda Banda Zejtun 2012

GĦAQDA TA’ L-ARMAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, RUBEN Sejbiet Arkeoloġiċi fiż-Żejtun L-Armar 2012
ABELA, JOE. KAN. Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ minn San Ġwann L-Armar 2012
BALDACCHINO, CARMELO Il-Karmelitani Żwieten L-Armar 2012
ZAHRA, FRANS Id-Domus 100 sena ta’ Ħajja L-Armar 2012

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ABELA, JOE. KAN. Id-Dħul mill-qoton fl-istorja tal-Knisja taż-Żejtun Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012
ZAMMIT, PAWLU Id-Devozzjoni lejn Santa Katarina fi Sqallija (2 Parti) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s