ABELA, JOE. KAN.

ABELA, JOE. KAN. L-Oratorju tas-Sagrament L-Armar 1999
ABELA, JOE. KAN. Il-Misterjuż Giulio Cassarino, Il-pittur tal-kwadru , “Il-Martirju ta’ Santa Katarina” Għaqda Mużikali Beland 1988
ABELA, JOE. KAN. L-Iskop tal-Liturġija tal-Festa iż-Żejtun 1989
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr ta’ l-Arzella tar-Rużarju iż-Żejtun 1990
ABELA, JOE. KAN. L-Isqof Antonio Zahra Għaqda Mużikali Beland 1990
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Mużikali Beland 1991
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina fi Knisja Medjovali Żejtunija Iż-Żejtun 1991
ABELA, JOE. KAN. Il-Kapumastru Xandru Pulis mgħallem tal-knisja parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 1992
ABELA, JOE. KAN. 300 sena mit-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali Iż-Żejtun 1992
ABELA, JOE. KAN. Id-Difiża tal-Knisja Żejtunija ta’ Santa Katarina fis-Seklu XV iż-Żejtun 1995
ABELA, JOE. KAN. Atti Notarili ta’ Xandru Farrugia dwar l-Istatwa tal-Marbut Għaqda Mużikali Beland 1995
ABELA, JOE. KAN. L-Istatwi tal-“Martirju” u “Ta’ b’Għaxra” jagħlqu mitt sena L-Armar 1996
ABELA, JOE. KAN. Mitt sena ilu M’Xlokk inqata’ miż-Żejtun iż-Żejtun 1996
ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtuni Dun Salv Delia Għaqda Banda Zejtun 1996
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda Beland fl-ewwel snin tal-Parroċċa ta’ M’Xlokk Għaqda Mużikali Beland 1996
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda fl-Ewwel Snin tal-Belt Bylandt Għaqda Mużikali Beland 1997
ABELA, JOE. KAN. Mitejn Sena ilu iż-Żejtun sar Belt Iż-Żejtun 1997
ABELA, JOE. KAN. Tagħrif ġdid dwar is-Salib tal-Pjazza L-Armar 1998
ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtun fil-Miġja tal-Franċiżi – Ġunju 1798 Għaqda Banda Zejtun 1998
ABELA, JOE. KAN. Żmien il-Franċiżi – Il-Vilel ta’ Agostino Formosa De Fremaux fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
ABELA, JOE. KAN. Dun Manuel Ricaud (1763 – 1835) Iż-Żejtun 1998
ABELA, JOE. KAN. Mattia Preti, Santa Katarina u ż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1999
ABELA, JOE. KAN. Ktieb Ġdid dwar Mons. Dun Salv Grima Għaqda Mużikali Beland 1999
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ San Klement L-Armar 2000
ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-Nar fiż-Żejtun matul is-Sekli (1692 – 1900) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2000
ABELA, JOE. KAN. Orazio Diacono 1826 – 1899 Għaqda Mużikali Beland 2000
ABELA, JOE. KAN. Il-Gvern Lokali fiż-Żejtun fis-Seklu XIX (1801 – 1896) Għaqda Banda Zejtun 2000
ABELA, JOE. KAN. Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu L-Armar 2001
ABELA, JOE. KAN. Ix-Xini ‘Santa Caterina’ tal-Gran Mastru Perellos iż-Żejtun 2001
ABELA, JOE. KAN. It-Tnissil Żejtuni tal-Familja Camilleri Cauchi Għaqda Mużikali Beland 2001
ABELA, JOE. KAN. Pitturi fuq Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2001
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ Santa Marija fl-inħawi ta’ Ħal-Tmin L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Orgni tal-Knisja Parrokkjali jagħlaq 50 sena L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-nar u l-Fratellanza tas-Sagrament Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Bradella ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Paviment ta’ l-Irħam Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Kwadru Titulari – Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Mons. Dun Ġużepp Carabott L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons. Emmanuel Gerada, 60 sena saċerdot L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Fra Anton Vella, 50 sena reliġjuż L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju Mitejn Sena Ilu L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Il-Gran Mastru De Rohan milqugħ Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2003
ABELA, JOE. KAN. L-Importanza Kbira tal-Familja Tabone fiż-Żejtun 400 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fuq it-Tużell tal-Festa Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Id-Disputa ta’ Santa Katarina mall-Filosfi Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons Pantaleone Orland 1918 – 2003 L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena f’Bir id-Deheb L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. It-Tużell tal-Festa Jagħlaq 75 sena L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Ir-Rabta ta’ Dun Dumink Abela mal-vara ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
ABELA, JOE. KAN. Persuni Prominenti fost l-antenati ta’ Alexander Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2004
ABELA, JOE. KAN. L-Armi ta’ l-Ewwel Sitt Kanturi fil-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2004
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Ventaltar tal-Festa Iż-Żejtun 2004
ABELA, JOE. KAN. Diskors ta’ l-Inaqgurazzjoni ta’ l-iStatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Pittur Rokku Buhagiar (1723-1805) L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Kwadru “Ex Voto” ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Banda Zejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Statwa tal-Ġebel ta’ Santa Katarina f’San Girgor Iż-Żejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara ta’ San Ġużepp tagħlaq mitt sena L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Xbieha ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kappella ta’ Santa Katarina fil-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fanal ta’ Dellimara Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Familja “Ta’ Glawdin” Għaqda Mużikali Beland 2006
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina f’Ittri ta’ San Gejtanu Thiene Iż-Żejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fratellanza tas-Sagrament L-Armar 2007
ABELA, JOE. KAN. Dun Ġwann Vella, Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Banda Zejtun u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja il-Qadima ta’ San Tumas fir-Ramla Iż-Żejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Meta iż-Żwieten waqqfu lill-Franċiżi biswit il-Knisja Għaqda Mużikali Beland 2007
ABELA, JOE. KAN. Ġużeppi u Marija Grech, Benefatturi tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2008
ABELA, JOE. KAN. Devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, JOE. KAN. Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ (1908 – 2008) Iż-Żejtun 2008
ABELA, JOE. KAN. L-Istorja ta’ l-Orgni fil-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Belt u il-Fundazzjoni ta’ l-Istudenti Għaqda Banda Zejtun 2009
ABELA, JOE. KAN. Ilsiera ma’ Familji Żwieten fl-imgħoddi Għaqda Mużikali Beland 2009
ABELA, JOE. KAN. Veru li San Pawl niżel fil-Bajja ta’ San Tumas? Iż-Żejtun 2009
ABELA, JOE. KAN. Batterija mibnija minn Mikiel Cachia Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Mario Tabone “Dun Marozz” L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Karm Vella (1855-1910) L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Kappillani Żwieten ta’ Diversi Parroċċi Iż-Żejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Artisti Maltin li pittru lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, JOE. KAN. 400 sena mit-twelid ta’ Girgor Bonici Iż-Żejtun 2012
ABELA, JOE. KAN. Id-Dħul mill-qoton fl-istorja tal-Knisja taż-Żejtun Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012
ABELA, JOE. KAN. It-Tabernaklu tal-Knisja Parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 2012
ABELA, JOE. KAN. Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ minn San Ġwann L-Armar 2012