ABELA, RUBEN

ABELA, RUBEN L-Arkitettura fil-Knisja ta’ Santa Katarina VM iż-Żejtun 1988
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Iż-Żejtun 1992
ABELA, RUBEN L-Ambjent li ngħixu fih iż-Żejtun 1995
ABELA, RUBEN Napprezzaw dak li għandna iż-Żejtun 1996
ABELA, RUBEN Għandek dar antika? Iż-Żejtun 1997
ABELA, RUBEN Inżejnu Darna u Beltna Iż-Żejtun 1998
ABELA, RUBEN Iż-Żejtun u Triqatu Iż-Żejtun 2000
ABELA, RUBEN Lorenzo Gafa’, Ġenju Malti fl-Arkitettura Barokka L-Armar 2003
ABELA, RUBEN Mikiel Cachia u l-Ġnien tal-Kmandant Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Mill-Parroċċa il-Qadima sal-Parroċċa il-Ġdida, Mixja matul Triq San Girgor  L-Armar 2004
ABELA, RUBEN Triq Santa Katarina u l-Gwiedi – Il-Qalba taż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Tinqix fuq il-Ħitan Tal-Knisja il-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ABELA, RUBEN Santa Katarina ta’ Lixandra f’San Pietruburgu Iż-Żejtun 2005
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2006
ABELA, RUBEN Meta Jdoqqu l-Qniepen Iż-Żejtun 2006
ABELA, RUBEN Mitt sena ilu u llum L-Armar 2007
ABELA, RUBEN Ħsus u Ħsibijiet Iż-Żejtun 2007
ABELA, RUBEN Minn Skola għal Oħra L-Armar 2008
ABELA, RUBEN Qegħdin ġo Dar Storika Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, RUBEN Proġett amibizzjuż iżda bżonjuż Iż-Żejtun 2008
ABELA, RUBEN Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Oratorju Iż-Żejtun 2009
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-vara Professjonali tal-Fratellanza tar-Rużarju L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Xandru Pulis u l-Knisja li bena L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Il-Magna taż-Żmien Iż-Żejtun 2011
ABELA, RUBEN Sejbiet Arkeoloġiċi fiż-Żejtun L-Armar 2012
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, RUBEN Il-Wirt u l-Valur Sentimentali Iż-Żejtun 2012