ABELA, TONY

ABELA, TONY Ċentinarju ta’ l-1700 sena mill-Martirju ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, TONY Restawr tal-Knisja ta’ San Girgor Għaqda Banda Zejtun 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s