ARCHITECTURE

ABELA, JOE. KAN. Il-Kapumastru Xandru Pulis mgħallem tal-knisja parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 1992
ABELA, JOE. KAN. Id-Difiża tal-Knisja Żejtunija ta’ Santa Katarina fis-Seklu XV iż-Żejtun 1995
ABELA, JOE. KAN. Żmien il-Franċiżi – Il-Vilel ta’ Agostino Formosa De Fremaux fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
ABELA, JOE. KAN. Ix-Xini ‘Santa Caterina’ tal-Gran Mastru Perellos iż-Żejtun 2001
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ Santa Marija fl-inħawi ta’ Ħal-Tmin L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena f’Bir id-Deheb L-Armar 2004
ABELA, RUBEN Mikiel Cachia u l-Ġnien tal-Kmandant Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Meta Jdoqqu l-Qniepen Iż-Żejtun 2006
ABELA, RUBEN Minn Skola għal Oħra L-Armar 2008
ABELA, RUBEN Proġett amibizzjuż iżda bżonjuż Iż-Żejtun 2008
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Oratorju Iż-Żejtun 2009
ABELA, RUBEN Xandru Pulis u l-Knisja li bena L-Armar 2011
ABELA, TONY Restawr tal-Knisja ta’ San Girgor Għaqda Banda Zejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. 50 Sena mill-Ftuħ tal-Kappella ta’ Lourdes L-Armar 2007
DEBONO, CHARLES  Sala Mużikali Ġdida Għaqda Mużikali Beland 2009
DEBONO, SANDRO Il-Viċi Parroċċa ta’ Santa Marija u l-Knisja tas-Salvatur Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Il-Lanterna tal-Koppla iż-Żejtun 1990
EDITUR L-Arbli l-Ġodda tal-Pjazza Għaqda Mużikali Beland 2001
EDITUR San Girgor L-ewwel knisja parrokkjali fiż-Żejtun iddedikata lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Inwettqu fil-prattika dak li nemmnu Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Ir-Restawr tal-Kampnari Iż-Żejtun 1992
EDITUR Restawr tas-Salib tal-Pjazza u l-Istatwa ta’ San Girgor Iż-Żejtun 2000
MAGRO, JOSEPH Ix-xogħol ta’ restawr fil-knisja parrokkjali iż-Żejtun 1999
ZAHRA, WALTER Santa Marija fiż-Żejtun Iż-Żejtun 1992
ABELA, JOE. KAN. L-Oratorju tas-Sagrament L-Armar 1999
ABELA, JOE. KAN. 300 sena mit-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali Iż-Żejtun 1992
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ San Klement L-Armar 2000
ABELA, JOE. KAN. Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu L-Armar 2001
ABELA, JOE. KAN. Il-Fanal ta’ Dellimara Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja il-Qadima ta’ San Tumas fir-Ramla Iż-Żejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Batterija mibnija minn Mikiel Cachia Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, RUBEN L-Arkitettura fil-Knisja ta’ Santa Katarina VM iż-Żejtun 1988
ABELA, RUBEN L-Ambjent li ngħixu fih iż-Żejtun 1995
ABELA, RUBEN Napprezzaw dak li għandna iż-Żejtun 1996
ABELA, RUBEN Għandek dar antika? Iż-Żejtun 1997
ABELA, RUBEN Inżejnu Darna u Beltna Iż-Żejtun 1998
ABELA, RUBEN Iż-Żejtun u Triqatu Iż-Żejtun 2000
ABELA, RUBEN Lorenzo Gafa’, Ġenju Malti fl-Arkitettura Barokka L-Armar 2003
ABELA, RUBEN Mill-Parroċċa il-Qadima sal-Parroċċa il-Ġdida, Mixja matul Triq San Girgor  L-Armar 2004
ABELA, RUBEN Triq Santa Katarina u l-Gwiedi – Il-Qalba taż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Tinqix fuq il-Ħitan Tal-Knisja il-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2006
ABELA, RUBEN Mitt sena ilu u llum L-Armar 2007
ABELA, RUBEN Qegħdin ġo Dar Storika Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, RUBEN Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Lanterna tal-Koppla taż-Żejtun tagħlaq  Mitt Sena Għaqda Banda Zejtun 2007
CRAUS, BRIAN L-Iskola s-sabiħa taż-Żejtun tagħlaq 100 sena Iż-Żejtun 2009
DEBONO, SANDRO Il-Kappellun tal-Kurċifiss – Artal skopert mill-ġdid Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, SANDRO L-Artal ta’ Santa Katarina V.M. Iż-Żejtun 2005
EDITUR Iċ-Ċentru taż-Żejtun Tokk ta’ Tifkiriet ta’ l-Istorja tagħna iż-Żwieten Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Niċeċ fiż-Żejtun iddedikati lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Niċeċ Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Ġrajja ta’ 100 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2007
TERRIBILE, TONY Santa Katarina fit-toroq taż-Żejtun Iż-Żejtun 1998
VELLA, FIONA JIEN KONT HAWN!  PERSPETTIVI (TORCA) 30 t’ Awis 2009