ARTI

ABELA, JOE. KAN. It-Tużell tal-Festa Jagħlaq 75 sena L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Kwadru “Ex Voto” ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Misterjuż Giulio Cassarino, Il-pittur tal-kwadru , “Il-Martirju ta’ Santa Katarina” Għaqda Mużikali Beland 1988
ABELA, JOE. KAN. Mattia Preti, Santa Katarina u ż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1999
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Mużikali Beland 1991
ABELA, JOE. KAN. Pitturi fuq Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2001
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Banda Zejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina fi Knisja Medjovali Żejtunija Iż-Żejtun 1991
ABELA, JOE. KAN. Kwadru Titulari – Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Id-Disputa ta’ Santa Katarina mall-Filosfi Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Artisti Maltin li pittru lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, JOE. KAN. It-Tabernaklu tal-Knisja Parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 2012
ABELA, JOE. KAN. Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ minn San Ġwann L-Armar 2012
DEBONO, SANDRO Id-Disinn tal-Bieb tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, Ħżuż tal-Kavallier Vincenzo Bonello L-Armar 2008
DEBONO, SANDRO Kwadru u Ġrajja: il-Kwadru ta’ San Girgor fil-knisja Parrokkjali l-Antika ta’ Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 2002
EDITUR Restawr ta’ l-Afreski iż-Żejtun 1988
EDITUR Teżori Artistiċi fil-Knisja Arċipretali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Il-Kwadru l-Qadim Żejtuni ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Restawr u mistri Iż-Żejtun 2007
EDITUR Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tar-Rużarju Iż-Żejtun 2006
FENECH, MARIO Kwadru taż-Żwieġ Mistiku ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2009
FENECH, MARIO Kwadru ta’ Santa Katarina ma’ San Ġwann Battista u San Pawl Għaqda Banda Zejtun 2011
FENECH, MARIO Kwadru titulari tal-Knisja ta’ Ġieżu il-Belt Valletta Għaqda Banda Zejtun 2012
GAUCI, GINO Talba miktuba bil-kulur iż-Żejtun 1988
GAUCI, GINO Il-Misteru tal-Madonna ta’ Villevincentio Iż-Żejtun 2011
GAUCI, GINO Il-Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Il-Kwadru Titulari fil-Paroċċa taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2006
GAUCI, GINO Misteri, Ipotesi u Verita’ – Il-kwadru antik tal-Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2008
TERRIBILE, TONY Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 2000
ZAMMIT, M. MASSABIELLE Xbieħatek Saħħrithom – Riċerka dwar opri artistiċi li jirrapreżentaw lil S Katarina V.M Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Il-Pittur Rokku Buhagiar (1723-1805) L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Xbieha ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr ta’ l-Arzella tar-Rużarju iż-Żejtun 1990
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Belt u il-Fundazzjoni ta’ l-Istudenti Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Iz-Zwieg Mistiku iż-Żejtun 1988
EDITUR Ir-Restawr tal-Pittura Iż-Żejtun 1992
GAUCI, GINO L-Ikonografija ta’ Santa Katarina V.M. Il-Bażilika Orsiniana f’Galatina L-Armar 2003
GAUCI, GINO Ix-Xbieha ta’ Santa Katarina fil-Katakomba ta’ San Ġennaro f’Napli iż-Żejtun 1989
GAUCI, GINO Il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Storiku tal-Knisja Iż-Żejtun 2005
GAUCI, GINO L-Epitaphois ta’ Santa Katarina fil-Monasteru tas-Sinaj Iż-Żejtun 2009
GRECH, MICHAEL Intervista mar-Restawratur Żejtuni Emmanuel Zammit Għaqda Banda Zejtun 2012
ZAHRA, WALTER Iż-Żejtuni Ġużeppi M. Caruana, Il-Pittur tal-Madonna L-Armar 1989
ZAMMIT, EMMANUEL Il-Pittur Tuse’ Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2011
ZAMMIT, PAUL Santa Katarina fil-Bażilika ta’ Santu Wistin, fil-Belt ta’ Ruma L-Armar 2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s