BALDACCHINO, CARMELO

BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina ta’ Wistin Camilleri L-Armar 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Munita taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Paċifico Spagnol Għaqda Banda Zejtun 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Mikelanġ Zammit Għaqda Mużikali Beland 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Mikiel Caruana Għaqda Banda Zejtun 1999
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja tal-Halifax fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Id-Disgrazzja tal-Ħaddiema tal-Faħam Żwieten 1858 Għaqda Banda Zejtun 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Vittmi Żwieten matul il-Gwerra li għaddiet Għaqda Banda Zejtun 2001
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Tabib Żejtuni Vincenzo Abela u ‘l-Mistura’ kontra il-Kolera Għaqda Banda Zejtun 2002
BALDACCHINO, CARMELO P. Restawr ta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina L-Armar 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Isplużjoni tal-Kamra tan-Nar taż-Żejtun – 1 ta’ Mejju 1904 Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja ta’ Delimara – Marzu 1903 Għaqda Banda Zejtun 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Lil Gloriusa Vergni u Marti Santa Catarina Padruna Titulari tal-Belt Beland L-Armar 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Papa Ġwanni Pawlu II u Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-vara Titulari tinġieb lura iż-Żejtun wara r-restawr ta’ l-1929 Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina minn dejjem kienet meqjum fost il-Maltin Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. 50 Sena mill-Ftuħ tal-Kappella ta’ Lourdes L-Armar 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Lanterna tal-Koppla taż-Żejtun tagħlaq  Mitt Sena Għaqda Banda Zejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Armar tal-Festa fl-Imgħoddi L-Armar 2008
BALDACCHINO, CARMELO P. Żewġ Vittmi Żwieten fil-Maltempata ta’ Ottubru 1913 Għaqda Banda Zejtun 2008
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Avventura ta’ Gunner Zejtuni Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Tifkiriet dwar il-Fest Ċentinarji Pawlini 1960 L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO Kappuċċini Żwieten L-Armar 2011
BALDACCHINO, CARMELO Indħil Barrani fl-Għażla tal-Kappillan taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, CARMELO Qima lejn Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Kurżitajiet Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Żewġ saċerdoti li mietu 100 sena ilu u li kienu jservu iż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Il-Karmelitani Żwieten L-Armar 2012