DEBONO, SANDRO

DEBONO, SANDRO St. Katarina fil-folklore Malti, x-xbihat u n-niċċeċ ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 1989
DEBONO, SANDRO Santa Catalina de Alejandria, Iconografija Spanjola fl-istatwa titulari taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, SANDRO EL YACENTE – Ix-Xbiha ta’ Kristu Mejjet fil-Knisja Parrokkjali: simboliżmu u ikonografija Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, SANDRO Kwadru u Ġrajja: il-Kwadru ta’ San Girgor fil-knisja Parrokkjali l-Antika ta’ Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 2002
DEBONO, SANDRO Indulġenzi u Kummerċ fis-Seklu Tmintax Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, SANDRO Il-Kappellun tal-Kurċifiss – Artal skopert mill-ġdid Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, SANDRO Il-Vara Titulari ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO L-Artal ta’ Santa Katarina V.M. Iż-Żejtun 2005
DEBONO, SANDRO Il-Vara u l-Artal tal-Madonna tar-Rużarju Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Diskors ta’ l-Okkażjoni Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO L-Istatwa Titulari taż-Żejtun L-Armar 2007
DEBONO, SANDRO Iriduha Qed Tippriedka – It-tifsira ta’ ġrajja li seħħet 250 sena ilu Iż-Żejtun 2007
DEBONO, SANDRO Id-Disinn tal-Bieb tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, Ħżuż tal-Kavallier Vincenzo Bonello L-Armar 2008
DEBONO, SANDRO Il-Viċi Parroċċa ta’ Santa Marija u l-Knisja tas-Salvatur Għaqda Mużikali Beland 2008