EDITUR

EDITUR Zejtun Band Club 1933 – 1983 – Ġrajjietna Għaqda Banda Zejtun 1983
EDITUR Pjanċir Ġdid Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Uniformi Ġdida – Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Innu Korali “Lil Santa Katarina” Għaqda Banda Zejtun 1986
EDITUR Restawr ta’ l-Afreski iż-Żejtun 1988
EDITUR Il-Kanupew iż-Żejtun 1988
EDITUR Karlu Diacono – Maestro di Capella fiż-Żejtun iż-Żejtun 1988
EDITUR Ritratt – Ark Triq Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1988
EDITUR Iz-Zwieg Mistiku iż-Żejtun 1988
EDITUR Niltaqgħu ma’ Salvu Mifsud L-Armar 1989
EDITUR 60 sena ilu iż-Żejtun 1989
EDITUR Hompesh u iż-Żejtun iż-Żejtun 1989
EDITUR Il-Festa … Tifkiriet iż-Żejtun 1990
EDITUR Il-Lanterna tal-Koppla iż-Żejtun 1990
EDITUR Teżori Artistiċi fil-Knisja Arċipretali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR L-aktar membru anzjan tas-Soċjeta’ – Is-sur Salvu Mifsud Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Ritratt – Kurunazzjoni tar-Reġina Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Antonia – L-aħħar qanpiena li ttellgħet fuq il-knisja parrokjali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Mużiċisti Żwieten – Mro Joe Caruana Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Meta il-programmi tal-banda kienu jindaqqu bil-wieqfa Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Organista Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Is-Suċċessi ta’ Majestro John J Pace mall-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Santa Katarina taż-Żejtun Antenna 1991
EDITUR Għaqqadna Tużżana Għaqda Banda Zejtun 1991
EDITUR A Historic Meeting between two ‘Beland’ Societies Għaqda Mużikali Beland 1991
EDITUR Carlo Diacono – Mużiċista Kbir Għaqda Banda Zejtun 1992
EDITUR 50 Sena mill-mewt tas-Surmast Carlo Diacono Iż-Żejtun 1992
EDITUR Egħluq il-25 sena mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Emanuel Gerada Iż-Żejtun 1992
EDITUR Ir-Restawr tal-Pittura Iż-Żejtun 1992
EDITUR Ir-Restawr tal-Kampnari Iż-Żejtun 1992
EDITUR Mons. Pantaleone Orland – 50 sena saċerdot iż-Żejtun 1995
EDITUR Dun Salv Mallia iż-Żejtun 1995
EDITUR Terġa tiġi iżżurna l-Warrington Youth Band mill-Ingilterra Għaqda Banda Zejtun 1996
EDITUR Mikiel Cachia Inġinier u Patrijott Għaqda Mużikali Beland 1996
EDITUR Iż-Żjara ta’ l-Isqof Sampieri fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR L-Irxoxt 15 il-sena fostna Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Iż-Żejtun Mitejn Sena Belt Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Restawr tal-Planċier Beland Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Iż-Żwieten fl-Imblokk tal-Franċiżi Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Żjara minn Banda Ingliża Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR 40 sena President Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Patrimonju – Għaqal – Propjeta’ tal-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Mill-Minuti… 1953- 1963 Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Il-Ġiżwiti Fostna – 10 snin fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2000
EDITUR Maestro Francesco Saverio Diacono Iż-Żejtun 2000
EDITUR Restawr tas-Salib tal-Pjazza u l-Istatwa ta’ San Girgor Iż-Żejtun 2000
EDITUR Proġett tad-Dawl Iż-Żejtun 2000
EDITUR L-Arbli l-Ġodda tal-Pjazza Għaqda Mużikali Beland 2001
EDITUR Għalliema li ħabbet lit-tfal tagħna Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Inwettqu fil-prattika dak li nemmnu Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Niċeċ Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2002 – Walter R. Zahra Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Iċ-Ċentru taż-Żejtun Tokk ta’ Tifkiriet ta’ l-Istorja tagħna iż-Żwieten Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Ad Multos Annos – L-E.T. Mons. Arċisqof Emm Galea – 60 sena saċerdot Għaqda Mużikali Beland 2003
EDITUR San Girgor: Kult tiegħu fiż-Żejtun L-Armar 2004
EDITUR Mons. Pantaleone Orland Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 100 sena ilu – it-Traġedja tal-Kamra tan-Nar Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 10 snin ilu – l-ewwel żjara tal-banda Beland barra minn xtutna. Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Mro. John J Pace Għoxrin Sena Surmast Direttur tal-Banda Zejtun (1984 – 2004) Għaqda Banda Zejtun 2004
EDITUR LOGO Festi Ċentinarji Iż-Żejtun 2004
EDITUR L-Istatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
EDITUR Il-Wasla tal-Vara Titulari Mir-Restawr: is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2005 Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Bażilika Pontifiċja ta’ Santa Caterina V.M. – Pedara Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Kult ta’ Santa Katarina fl-Art Imqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Esther jisimni Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Carmelo Baldacchino jirregala ix-xogħolijiet tiegħu lis-Soċjeta’ Beland Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Hector Dalli: 25 sena minn mewtu Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR L-Istatwa Titulari  ta’ Santa Katarina taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR San Girgor L-ewwel knisja parrokkjali fiż-Żejtun iddedikata lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Qanpiena ġdida għall-Knisja Parrokkjali Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Mużika fil-Festi ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Santa Katarina ta’ Lixandra Verġni u Martri Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Knisja u l-Librerija fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fuq il-Muntanja Sinai Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Carlo Diacono il-Kompożitur Żejtuni li ħabb lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun 2005
EDITUR Niċeċ fiż-Żejtun iddedikati lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR L-Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru Iż-Żejtun 2005
EDITUR Profili: Surmastrijiet Diretturi Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Is-Sena Ċentinarja – Intervista ma’ Giovann Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2006 – Tony Abela Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR 100 Sena Statwa ta’ San Ġużepp Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR 100 Sena mill-mewt ta’ Dun Feliċ Micallef Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Professur Paolino Vassallo – 150 sena minn Mewtu Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Mitt Sena mill-Miġja ta’ l-Istatwa ta’ San Ġużepp Iż-Żejtun 2006
EDITUR Ritratti tal-manifattura u tberik ta’ l-aħħar tlett qniepen ġodda Iż-Żejtun 2006
EDITUR Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tar-Rużarju Iż-Żejtun 2006
EDITUR Mons Victor Grech – 50 Sena Saċerdot Iż-Żejtun 2006
EDITUR Dun Anġelo Seychell – 50 Sena ta’ Esperjenza Saċerdotali Iż-Żejtun 2006
EDITUR Ad Multos Annos 50 sena saċerdoti Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR It-Twaqqief tal-Fratellanza tas-Sagrament u t-Tielet Ċentinarju mit-Transportazzjoni tas-Sagrament għall-Knisja Parrokjali Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR L-Istatwa Titulari ta’ Santa Katarina Tagħlaq 250 sena (1757 – 2007) Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Frans Baldacchino Il-Budaj… Żejtuni li ma Jintesa’ qatt Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2007 – Fr Edgar Busuttil S.J. Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR 250 Sena Fostna Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Restawr u mistri Iż-Żejtun 2007
EDITUR Ġrajja ta’ 100 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR L-Anzjani tagħna jirrakkontaw Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Profili: Surmastrijiet tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Il-Kwadru l-Qadim Żejtuni ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Ewwel Uffiċjali taż-Żejtun Band Club Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Rebbieħ tal-Premju Ġieħ iż-Żejtun 2008 – Anġlu Zahra Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Iż-Żjara Storika tal-Banda Beland ġewwa Como fl-Italja  Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Isqfijiet b’Rabta maż-Żejtun L-Armar 2009
EDITUR Iż-Żejtun – dan l-isem x’ifisser? Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun 2009 – Doris Brincat Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Mit-Teatru Pandora għal fuq il-palk internazzjonali – Il-Ballerina miż-Żejtun ta’ fama Mondjali Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Isqfijiet li rabtu isimhim maż-Żejtun (2) L-Armar 2011
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Bijografija Arċisqof Mons. Emmanuel Gerada Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Profil fil-qosor ta’ Mro. John J. Pace Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR L-Għaqda Banda Zejtun ma tinsiex lil dawn il-ħbieb tagħha li ħallewna Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR 50 Sena Presidenza ta’ Dr Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 90 Sena Konsagrazzjoni tas-Soċjeta’ Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 150 Sena Banda – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Kunċert Ġimgħa Mqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Żjarat minn Persuni Distinti Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Anniversarji Iż-Żejtun 2011
EDITUR Lino Psaila – Gieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
EDITUR Wirt iż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2012