ETHNOGRAPHY

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Paviment ta’ l-Irħam Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fuq it-Tużell tal-Festa Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Ventaltar tal-Festa Iż-Żejtun 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Fratellanza tas-Sagrament L-Armar 2007
ABELA, TONY Ċentinarju ta’ l-1700 sena mill-Martirju ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Armar tal-Festa fl-Imgħoddi L-Armar 2008
BUTTIGIEG, RAPHAEL Ir-Rabta bejn iż-Żwieten u Santa Katarina L-Armar 1995
CAUCHI, KENNETH Tagħrif fil-qosor fuq il-Qanpiena tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
DEBONO, SANDRO Il-Vara u l-Artal tal-Madonna tar-Rużarju Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Diskors ta’ l-Okkażjoni Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR San Girgor: Kult tiegħu fiż-Żejtun L-Armar 2004
EDITUR Il-Kanupew iż-Żejtun 1988
EDITUR Iż-Żejtun – dan l-isem x’ifisser? Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR 250 Sena Fostna Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Ritratti tal-manifattura u tberik ta’ l-aħħar tlett qniepen ġodda Iż-Żejtun 2006
EDITUR L-Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru Iż-Żejtun 2005
FENECH, MARIO Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M  u l-festa Għaqda Banda Zejtun 2008
MAGRO, JOE Il-Fratellanzi Iż-Żejtun 2007
PSAILA, EMMANUEL Santa Katarina 1974 Għaqda Mużikali Beland 2009
PSAILA, LINO Id-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO Ġurnuta Attivitu – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2008
PSAILA, LINO Il-Quddiese li ma Smajtx – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO L-Anġlu Kustodju Għaqda Banda Zejtun 2009
PSAILA, LINO Id-Diplumazija ta’ Madam Psaila Għaqda Mużikali Beland 2007
TERRIBILE, TONY San Pawl Meqjum fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009
ZAHRA, FRANS Il-Festa ta’ Corpus Christi Iż-Żejtun 2005
ZAHRA, FRANS Il-Kult tar-Relikwiji Sagri Iż-Żejtun 2006
ZAHRA, FRANS Il-Fratellanzi L-Armar 2007
ZAHRA, FRANS Il-Qima lejn il-Martri Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, TREVOR Fit-Triq… Tifkiriet ta’ Tfuliti Iż-Żejtun 2000
ZAMMIT, PAUL Jien is-Sultana tar-Rużarju Devozzjoni kbira matul is-snin fil-Parroċċa tagħna Għaqda Mużikali Beland 2003
ZAMMIT, PAWLU Sant’ Andrija – Devozzjoni lejn il-patrun tas-sajjieda, fiż-Żejtun L-Armar 2011
ZAMMIT, PAWLU Dwar San Girgor…. Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Il-Wirt u l-Valur Sentimentali Iż-Żejtun 2012
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina fi Knisja Medjovali Żejtunija Iż-Żejtun 1991
ABELA, JOE. KAN. Atti Notarili ta’ Xandru Farrugia dwar l-Istatwa tal-Marbut Għaqda Mużikali Beland 1995
ABELA, JOE. KAN. L-Istatwi tal-“Martirju” u “Ta’ b’Għaxra” jagħlqu mitt sena L-Armar 1996
ABELA, JOE. KAN. Tagħrif ġdid dwar is-Salib tal-Pjazza L-Armar 1998
ABELA, JOE. KAN. Il-Bradella ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju Mitejn Sena Ilu L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. It-Tużell tal-Festa Jagħlaq 75 sena L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Diskors ta’ l-Inaqgurazzjoni ta’ l-iStatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Kwadru “Ex Voto” ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Banda Zejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Statwa tal-Ġebel ta’ Santa Katarina f’San Girgor Iż-Żejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara ta’ San Ġużepp tagħlaq mitt sena L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Familja “Ta’ Glawdin” Għaqda Mużikali Beland 2006
ABELA, JOE. KAN. Devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, JOE. KAN. Id-Dħul mill-qoton fl-istorja tal-Knisja taż-Żejtun Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012
ABELA, JOE. KAN. It-Tabernaklu tal-Knisja Parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 2012
ABELA, JOE. KAN. Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ minn San Ġwann L-Armar 2012
ABELA, RUBEN Inżejnu Darna u Beltna Iż-Żejtun 1998
ABELA, VINCENT Il-Bradella ta’ Santa Katarina f’Għeluq il-mitt sena tagħha Għaqda Mużikali Beland 2011
ATTARD, GODFREY G. Santa Katarina u Għawdex iż-Żejtun 1995
AXIAQ, WILLIAM. Patri Santa Katarina ta’ Lixandra – Verġni, Għarfa u Martri Iż-Żejtun 2003
BALDACCHINO, CARMELO Kurżitajiet Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina ta’ Wistin Camilleri L-Armar 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina minn dejjem kienet meqjum fost il-Maltin Għaqda Banda Zejtun 2005
BARTOLO, LAWRENCE 20 Sena Bandalora Artistika Għaqda Banda Zejtun 2012
BUSUTTIL, M. PETER L-Istatwa il-Ġdida ta’ Xmun iċ-Ċirinew Għaqda Banda Zejtun 2007
CHETCUTI, JOE Għaliex il-Qaddisa Katarina kienet u għaqda daqshekk popolari fost ir-Reliġjonijiet Insara kollha Għaqda Banda Zejtun 2009
COLEIRO, CHARLES Santa Katarina fl-isfond tal-Folklor Malti Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, CHARLES Ritratt bi storja warajh… 30 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, CHARLES  Il-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fil-Monasterut tas-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2007
DEBONO, SANDRO St. Katarina fil-folklore Malti, x-xbihat u n-niċċeċ ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 1989
DEBONO, SANDRO L-Istatwa Titulari taż-Żejtun L-Armar 2007
DEBONO, SANDRO Indulġenzi u Kummerċ fis-Seklu Tmintax Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, SANDRO Il-Vara Titulari ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO Santa Catalina de Alejandria, Iconografija Spanjola fl-istatwa titulari taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, SANDRO EL YACENTE – Ix-Xbiha ta’ Kristu Mejjet fil-Knisja Parrokkjali: simboliżmu u ikonografija Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, SANDRO Kwadru u Ġrajja: il-Kwadru ta’ San Girgor fil-knisja Parrokkjali l-Antika ta’ Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 2002
DEBONO, SANDRO Il-Kappellun tal-Kurċifiss – Artal skopert mill-ġdid Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Niltaqgħu ma’ Salvu Mifsud L-Armar 1989
EDITUR L-Istatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
EDITUR 60 sena ilu iż-Żejtun 1989
EDITUR Il-Festa … Tifkiriet iż-Żejtun 1990
EDITUR Teżori Artistiċi fil-Knisja Arċipretali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Santa Katarina ta’ Lixandra Verġni u Martri Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR It-Twaqqief tal-Fratellanza tas-Sagrament u t-Tielet Ċentinarju mit-Transportazzjoni tas-Sagrament għall-Knisja Parrokjali Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR L-Istatwa Titulari ta’ Santa Katarina Tagħlaq 250 sena (1757 – 2007) Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR 100 Sena Statwa ta’ San Ġużepp Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Niċeċ fiż-Żejtun iddedikati lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Niċeċ Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2001
FENECH, MARIO Il-Kult ta’ Santa Katarina f’Għawdex Għaqda Banda Zejtun 2007
FENECH, MARIO Kif rawna il-Barranin fis-Sena Ċentinarja Għaqda Banda Zejtun 2006
GAUCI, GINO “Ta’ B’Għaxra” L-Armar 1989
GAUCI, GINO Il-Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Il-Kwadru Titulari fil-Paroċċa taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2006
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Qima lejn Santa Katarina fil-gżejjer tagħna Iż-Żejtun 2003
LANFRANCO, GUIDO Xi Anniversarji għall-2010 ta’ nteress għaż-Żejtun L-Armar 2011
MAGRO, CHRISTOPHER L-Iskultur Żejtuni: Xandru Farrugia L-Armar 1995
MANSUETO, JOSEPH Girgor u Katerina Iż-Żejtun 2002
MERCIECA, JOE Ir-Rabta ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra u ż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
MONTANARO, EUGENE F. Vincenzo Maria Cremona, Xenografu u Statwarju (1851 – 1912) L-Armar 1989
OVEREND, ERIC. REV. Juventutis Domus Iż-Żejtun 2005
PSAILA, LINO Il-Bejgħ tar-Rizzi Iż-Żejtun 2003
PSAILA, LINO Barbiere fiż-Żejtewn – rakkont bid-djalett Żejtewni Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, LINO Il-Ħeddieme tal-Feħem Żwieten Għaqda Mużikali Beland 2012
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 1997
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M. Fl-Imqabba L-Armar 1998
TERRIBILE, TONY Santa Katarina fit-toroq taż-Żejtun Iż-Żejtun 1998
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina tad-Daħla fir-Rabat L-Armar 1999
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina (tat-Torba) fil-Qrendi L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina f’Ħal-Qormi L-Armar 2002
TERRIBILE, TONY Santi Qodma ta’ Santa Katarina L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Iż-Żejtun: 200 sena Belt L-Armar 1997
ZAHRA, FRANS Ir-Relikwija iż-Żejtun 1997
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Belt Vittoriosa L-Armar 1997
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Birgu L-Armar 2006
ZAHRA, LORENZO L-Istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s