GĦAQDA BANDA ZEJTUN

 

EDITUR Zejtun Band Club 1933 – 1983 – Ġrajjietna Għaqda Banda Zejtun 1983

EDITUR Pjanċir Ġdid Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Uniformi Ġdida – Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1985

EDITUR Innu Korali “Lil Santa Katarina” Għaqda Banda Zejtun 1986

AGIUS, ĠUŻEPPI It-Trasferiment tal-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, ĠUŻEPPI L-Għaqda tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Organista Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Is-Suċċessi ta’ Majestro John J Pace mall-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990

AGIUS, ĠUŻEPPI Minn Qiegħ il-Baħar sal Qċaċet ta’ l-Għoljiet Għaqda Banda Zejtun 1991
EDITUR Għaqqadna Tużżana Għaqda Banda Zejtun 1991

EDITUR Carlo Diacono – Mużiċista Kbir Għaqda Banda Zejtun 1992

ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtuni Dun Salv Delia Għaqda Banda Zejtun 1996
AZZOPARDI, RAYMOND Organista Żejtuni f’Kunċert ta’ Mużika ta’ Ġiloramo Abos fil-Konkatidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Munita taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1996
EDITUR Terġa tiġi iżżurna l-Warrington Youth Band mill-Ingilterra Għaqda Banda Zejtun 1996

ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtun fil-Miġja tal-Franċiżi – Ġunju 1798 Għaqda Banda Zejtun 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Paċifico Spagnol Għaqda Banda Zejtun 1998
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti …. 1969 – 1979 Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR L-Irxoxt 15 il-sena fostna Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Iż-Żjara ta’ l-Isqof Sampieri fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Iż-Żejtun Mitejn Sena Belt Għaqda Banda Zejtun 1998

ABELA, JOE. KAN. Mattia Preti, Santa Katarina u ż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1999
BALDACCHINO, CARMELO P. Mikiel Caruana Għaqda Banda Zejtun 1999
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti ….1933 – 1943 Għaqda Banda Zejtun 1999
MIFSUD, JESMOND Soċjetajiet Żwieten – M.U.S.E.U.M. Għaqda Banda Zejtun 1999

ABELA, JOE. KAN. Il-Gvern Lokali fiż-Żejtun fis-Seklu XIX (1801 – 1896) Għaqda Banda Zejtun 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Id-Disgrazzja tal-Ħaddiema tal-Faħam Żwieten 1858 Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Patrimonju – Għaqal – Propjeta’ tal-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Mill-Minuti… 1953- 1963 Għaqda Banda Zejtun 2000

ABELA, JOE. KAN. Pitturi fuq Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2001
AGIUS, RAYMOND Ġrajjiet il-Banda Zejtun – L-ewwel Passi Għaqda Banda Zejtun 2001
BALDACCHINO, CARMELO P. Vittmi Żwieten matul il-Gwerra li għaddiet Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Għalliema li ħabbet lit-tfal tagħna Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Inwettqu fil-prattika dak li nemmnu Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Niċeċ Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2001
GRIMA, KARMENU Iż-Żejtuni li jgħix barra mir-raħal Għaqda Banda Zejtun 2001

ABELA, JOE. KAN. Il-Bradella ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2002
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Tabib Żejtuni Vincenzo Abela u ‘l-Mistura’ kontra il-Kolera Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2002 – Walter R. Zahra Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Iċ-Ċentru taż-Żejtun Tokk ta’ Tifkiriet ta’ l-Istorja tagħna iż-Żwieten Għaqda Banda Zejtun 2002

AGIUS, RAYMOND 70 Sena ta’ Storja Għaqda Banda Zejtun 2003
BALDACCHINO, KARMENU. MRO. L-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2003

ABELA, JOE. KAN. L-Armi ta’ l-Ewwel Sitt Kanturi fil-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja ta’ Delimara – Marzu 1903 Għaqda Banda Zejtun 2004
EDITUR Mro. John J Pace Għoxrin Sena Surmast Direttur tal-Banda Zejtun (1984 – 2004) Għaqda Banda Zejtun 2004

ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-vara Titulari tinġieb lura iż-Żejtun wara r-restawr ta’ l-1929 Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina minn dejjem kienet meqjum fost il-Maltin Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR L-Istatwa Titulari  ta’ Santa Katarina taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Qanpiena ġdida għall-Knisja Parrokkjali Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR San Girgor L-ewwel knisja parrokkjali fiż-Żejtun iddedikata lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Mużika fil-Festi ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Knisja u l-Librerija fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fuq il-Muntanja Sinai Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Carlo Diacono il-Kompożitur Żejtuni li ħabb lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Santa Katarina ta’ Lixandra Verġni u Martri Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Niċeċ fiż-Żejtun iddedikati lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kappella ta’ Santa Katarina fil-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fanal ta’ Dellimara Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Profili: Surmastrijiet Diretturi Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2006 – Tony Abela Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Is-Sena Ċentinarja – Intervista ma’ Giovann Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2006
FENECH, MARIO Kif rawna il-Barranin fis-Sena Ċentinarja Għaqda Banda Zejtun 2006

ABELA, JOE. KAN. Dun Ġwann Vella, Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Banda Zejtun u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, TONY Restawr tal-Knisja ta’ San Girgor Għaqda Banda Zejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Lanterna tal-Koppla taż-Żejtun tagħlaq  Mitt Sena Għaqda Banda Zejtun 2007
CARABOTT, MABBLI Ċentinarju tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija MUSEUM Għaqda Banda Zejtun 2007
BUSUTTIL, M. PETER L-Istatwa il-Ġdida ta’ Xmun iċ-Ċirinew Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Frans Baldacchino Il-Budaj… Żejtuni li ma Jintesa’ qatt Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2007 – Fr Edgar Busuttil S.J. Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR It-Twaqqief tal-Fratellanza tas-Sagrament u t-Tielet Ċentinarju mit-Transportazzjoni tas-Sagrament għall-Knisja Parrokjali Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR L-Istatwa Titulari ta’ Santa Katarina Tagħlaq 250 sena (1757 – 2007) Għaqda Banda Zejtun 2007
FENECH, MARIO Il-Kult ta’ Santa Katarina f’Għawdex Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO Id-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
PSAILA, LINO Il-Quddiese li ma Smajtx – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2007
ZAMMIT, M. MASSABIELLE Xbieħatek Saħħrithom – Riċerka dwar opri artistiċi li jirrapreżentaw lil S Katarina V.M Għaqda Banda Zejtun 2007

BALDACCHINO, CARMELO P. Żewġ Vittmi Żwieten fil-Maltempata ta’ Ottubru 1913 Għaqda Banda Zejtun 2008
BUSUTTIL, EDWARD. Et.al. Carmelo Farrugia u l-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Anzjani tagħna jirrakkontaw Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Profili: Surmastrijiet tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Il-Kwadru l-Qadim Żejtuni ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Ewwel Uffiċjali taż-Żejtun Band Club Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Rebbieħ tal-Premju Ġieħ iż-Żejtun 2008 – Anġlu Zahra Għaqda Banda Zejtun 2008
FENECH, MARIO Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M  u l-festa Għaqda Banda Zejtun 2008
PSAILA, LINO Ġurnuta Attivitu – Rakkont bid-Djalett Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 2008

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Belt u il-Fundazzjoni ta’ l-Istudenti Għaqda Banda Zejtun 2009
AGIUS, RAYMOND Mro. Joseph M. Barbara Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Avventura ta’ Gunner Zejtuni Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, JOE It-Traġedja tal-Pjazza taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009
CHETCUTI, CHRISTOPHER Tislima lil Dun Ġużepp Theuma – għeluq 20 sena mill-mewt tiegħu 1989 – 2009 Għaqda Banda Zejtun 2009
CHETCUTI, JOE Għaliex il-Qaddisa Katarina kienet u għaqda daqshekk popolari fost ir-Reliġjonijiet Insara kollha Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun 2009 – Doris Brincat Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Mit-Teatru Pandora għal fuq il-palk internazzjonali – Il-Ballerina miż-Żejtun ta’ fama Mondjali Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Iż-Żejtun – dan l-isem x’ifisser? Għaqda Banda Zejtun 2009
FENECH, MARIO Kwadru taż-Żwieġ Mistiku ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2009
PSAILA, LINO L-Anġlu Kustodju Għaqda Banda Zejtun 2009
TERRIBILE, TONY San Pawl Meqjum fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009

ABELA, CARMELO Darba, Darbtejn… Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Batterija mibnija minn Mikiel Cachia Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, CARMELO Indħil Barrani fl-Għażla tal-Kappillan taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, JOE Il-Planċier Artistiku (22 ta’ Ġunju 1985) Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, CHRISTOPHER It-Traġedja tal-Kamra tan-Nar 25 ta’ Novembru Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, JOE Il-Qima lejn Santa Katarina ta’ Lixandra hi Antika u mxerda ħafna Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, CHRISTOPHER Il-Fondazzjoni u Storja tas-Sezzjoni Żgħażagħ Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
COLEIRO, CHARLES Miż-Żejtun l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Bijografija Arċisqof Mons. Emmanuel Gerada Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Profil fil-qosor ta’ Mro. John J. Pace Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR L-Għaqda Banda Zejtun ma tinsiex lil dawn il-ħbieb tagħha li ħallewna Għaqda Banda Zejtun 2011
FENECH, MARIO Kwadru ta’ Santa Katarina ma’ San Ġwann Battista u San Pawl Għaqda Banda Zejtun 2011
GALEA, FRANCIS L-Istorja ta’ l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
PSAILA, LINO Frun tal-Ħobż Multi fiż-Żejtewn Għaqda Banda Zejtun 2011
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin! Għaqda Banda Zejtun 2011
ZAMMIT, EMMANUEL Il-Pittur Tuse’ Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2011
TERRIBILE, TONY Monasteru ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2011

ABELA, JOE. KAN. Artisti Maltin li pittru lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Qima lejn Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Kurżitajiet Għaqda Banda Zejtun 2012
CHETCUTI, CHRISTOPHER The Powerful Joe Falzon – Ir-Raġel Żejtuni iddedikat għar-rekords tas-saħħa Għaqda Banda Zejtun 2012
BARTOLO, LAWRENCE 20 Sena Bandalora Artistika Għaqda Banda Zejtun 2012
CHETCUTI, JOE Santa Katarina Qaddisa mill-aktar popolari Għaqda Banda Zejtun 2012
EDITUR Lino Psaila – Gieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
FENECH, MARIO Kwadru titulari tal-Knisja ta’ Ġieżu il-Belt Valletta Għaqda Banda Zejtun 2012
GRECH, MICHAEL Intervista mar-Restawratur Żejtuni Emmanuel Zammit Għaqda Banda Zejtun 2012
MIFSUD, SAM Arblu ‘Mużikali’ – Ħames Surmastrijiet b’konnessjoni ma’ familja waħda Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, RAMON Il-Baned fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, LINO Barbiere fiż-Żejtewn – rakkont bid-djalett Żejtewni Għaqda Banda Zejtun 2012
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin – Tielet Parti Għaqda Banda Zejtun 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s