IŻ-ŻEJTUN

ABELA, RUBEN L-Arkitettura fil-Knisja ta’ Santa Katarina VM iż-Żejtun 1988
EDITUR Restawr ta’ l-Afreski iż-Żejtun 1988
EDITUR Il-Kanupew iż-Żejtun 1988
EDITUR Karlu Diacono – Maestro di Capella fiż-Żejtun iż-Żejtun 1988
EDITUR Iz-Zwieg Mistiku iż-Żejtun 1988
GAUCI, GINO Talba miktuba bil-kulur iż-Żejtun 1988

ABELA, JOE. KAN. L-Iskop tal-Liturġija tal-Festa iż-Żejtun 1989
EDITUR 60 sena ilu iż-Żejtun 1989
EDITUR Hompesh u iż-Żejtun iż-Żejtun 1989
GAUCI, GINO Ix-Xbieha ta’ Santa Katarina fil-Katakomba ta’ San Ġennaro f’Napli iż-Żejtun 1989

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr ta’ l-Arzella tar-Rużarju iż-Żejtun 1990
EDITUR Il-Festa … Tifkiriet iż-Żejtun 1990
EDITUR Il-Lanterna tal-Koppla iż-Żejtun 1990

ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina fi Knisja Medjovali Żejtunija Iż-Żejtun 1991

ABELA, JOE. KAN. 300 sena mit-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali Iż-Żejtun 1992
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Iż-Żejtun 1992
EDITUR 50 Sena mill-mewt tas-Surmast Carlo Diacono Iż-Żejtun 1992
EDITUR Egħluq il-25 sena mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Emanuel Gerada Iż-Żejtun 1992
EDITUR Ir-Restawr tal-Pittura Iż-Żejtun 1992
EDITUR Ir-Restawr tal-Kampnari Iż-Żejtun 1992
ZAHRA, WALTER Santa Marija fiż-Żejtun Iż-Żejtun 1992

ABELA, JOE. KAN. Id-Difiża tal-Knisja Żejtunija ta’ Santa Katarina fis-Seklu XV iż-Żejtun 1995
ABELA, RUBEN L-Ambjent li ngħixu fih iż-Żejtun 1995
ATTARD, GODFREY G. Santa Katarina u Għawdex iż-Żejtun 1995
EDITUR Mons. Pantaleone Orland – 50 sena saċerdot iż-Żejtun 1995
EDITUR Dun Salv Mallia iż-Żejtun 1995

ABELA, JOE. KAN. Mitt sena ilu M’Xlokk inqata’ miż-Żejtun iż-Żejtun 1996
ABELA, RUBEN Napprezzaw dak li għandna iż-Żejtun 1996

ABELA, JOE. KAN. Mitejn Sena ilu iż-Żejtun sar Belt Iż-Żejtun 1997
ABELA, RUBEN Għandek dar antika? Iż-Żejtun 1997
ZAHRA, FRANS Ir-Relikwija iż-Żejtun 1997

ABELA, JOE. KAN. Dun Manuel Ricaud (1763 – 1835) Iż-Żejtun 1998
ABELA, RUBEN Inżejnu Darna u Beltna Iż-Żejtun 1998
TERRIBILE, TONY Santa Katarina fit-toroq taż-Żejtun Iż-Żejtun 1998
ZAHRA, FRANS Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fid-Sinai – Simbolu ta’ tolleranza reliġjuża Iż-Żejtun 1998

MAGRO, JOSEPH Ix-xogħol ta’ restawr fil-knisja parrokkjali iż-Żejtun 1999

ABELA, RUBEN Iż-Żejtun u Triqatu Iż-Żejtun 2000
ATTARD, ANTON Traġedja Kbira fil-Birgu (1806) Iż-Żejtun 2000
EDITUR Il-Ġiżwiti Fostna – 10 snin fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2000
EDITUR Maestro Francesco Saverio Diacono Iż-Żejtun 2000
EDITUR Restawr tas-Salib tal-Pjazza u l-Istatwa ta’ San Girgor Iż-Żejtun 2000
EDITUR Proġett tad-Dawl Iż-Żejtun 2000
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fin-Sinaj Iż-Żejtun 2000
ZAHRA, TREVOR Fit-Triq… Tifkiriet ta’ Tfuliti Iż-Żejtun 2000

ABELA, JOE. KAN. Ix-Xini ‘Santa Caterina’ tal-Gran Mastru Perellos iż-Żejtun 2001

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Paviment ta’ l-Irħam Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Kwadru Titulari – Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2002
MANSUETO, JOSEPH Girgor u Katerina Iż-Żejtun 2002
PSAILA, LINO X’Tani l-Baħar iż-Żejtun 2002
ZAHRA, FRANS Nistħajjel li meta… Tfakkarni Iż-Żejtun 2002
ZAHRA, TREVOR Nostalġija Iż-Żejtun 2002

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fuq it-Tużell tal-Festa Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Id-Disputa ta’ Santa Katarina mall-Filosfi Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Mikiel Cachia u l-Ġnien tal-Kmandant Iż-Żejtun 2003
AXIAQ, WILLIAM. Patri Santa Katarina ta’ Lixandra – Verġni, Għarfa u Martri Iż-Żejtun 2003
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Qima lejn Santa Katarina fil-gżejjer tagħna Iż-Żejtun 2003
MERCIECA, JOE Żwieten fix-Xogħol tal-Faħam Iż-Żejtun 2003
PSAILA, LINO X’Tani il-Baħar Iż-Żejtun 2003
PSAILA, LINO Il-Bejgħ tar-Rizzi Iż-Żejtun 2003
SEYCHELL, CATHERINE. Sr. Grazzi Mulej tal-Familja Reliġjuża Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ li waqqaft mitt sena ilu! Iż-Żejtun 2003
ZAHRA, LORENZO L-Istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2003

ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Ventaltar tal-Festa Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Triq Santa Katarina u l-Gwiedi – Il-Qalba taż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, TONY Ċentinarju ta’ l-1700 sena mill-Martirju ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
EDITUR LOGO Festi Ċentinarji Iż-Żejtun 2004
ZAMMIT, PAWLU Dwar San Girgor…. Iż-Żejtun 2004

ABELA, JOE. KAN. Statwa tal-Ġebel ta’ Santa Katarina f’San Girgor Iż-Żejtun 2005
ABELA, RUBEN Santa Katarina ta’ Lixandra f’San Pietruburgu Iż-Żejtun 2005
AQUILINA, ANTHONY L-Għaqda Mużikali Beland Iż-Żejtun 2005
CAUCHI, KENNETH Tagħrif fil-qosor fuq il-Qanpiena tal-Parroċċa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
DEBONO, SANDRO L-Artal ta’ Santa Katarina V.M. Iż-Żejtun 2005
EDITUR Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun 2005
EDITUR L-Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru Iż-Żejtun 2005
GAUCI, GINO Il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Storiku tal-Knisja Iż-Żejtun 2005
MERCIECA, JOE Ir-Rabta ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra u ż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
OVEREND, ERIC. REV. Juventutis Domus Iż-Żejtun 2005
ZAHRA, FRANS Il-Festa ta’ Corpus Christi Iż-Żejtun 2005

ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina f’Ittri ta’ San Gejtanu Thiene Iż-Żejtun 2006
ABELA, RUBEN Meta Jdoqqu l-Qniepen Iż-Żejtun 2006
CARABOTT, JOSEPH. MONS. Għeluq tas-Sena Ċentinarja Iż-Żejtun 2006
EDITUR Mitt Sena mill-Miġja ta’ l-Istatwa ta’ San Ġużepp Iż-Żejtun 2006
EDITUR Ritratti tal-manifattura u tberik ta’ l-aħħar tlett qniepen ġodda Iż-Żejtun 2006
EDITUR Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tar-Rużarju Iż-Żejtun 2006
EDITUR Mons Victor Grech – 50 Sena Saċerdot Iż-Żejtun 2006
EDITUR Dun Anġelo Seychell – 50 Sena ta’ Esperjenza Saċerdotali Iż-Żejtun 2006
GAUCI, GINO Ħidma ta’ Restawr u Konservazzjoni Iż-Żejtun 2006
ZAHRA, FRANS Il-Kult tar-Relikwiji Sagri Iż-Żejtun 2006

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja il-Qadima ta’ San Tumas fir-Ramla Iż-Żejtun 2007
ABELA, RUBEN Ħsus u Ħsibijiet Iż-Żejtun 2007
BONELLO, JOSEPH. KAN. Dun Mikiel Spiteri Iż-Żejtun 2007
DEBONO, SANDRO Iriduha Qed Tippriedka – It-tifsira ta’ ġrajja li seħħet 250 sena ilu Iż-Żejtun 2007
EDITUR Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Restawr u mistri Iż-Żejtun 2007
FARRUGIA, CONNIE Raħal Twelidi Iż-Żejtun 2007
MAGRO, JOE Il-Fratellanzi Iż-Żejtun 2007
SCERRI, ALFRED. OFM Cap Fra Antnin Vella Kapuċċin Iż-Żejtun 2007
SCIBERRAS, ANTHONY MSSP Ġużeppina Curmi – Ġesu’ Nazzarenu – Ġużeppi De Piro Iż-Żejtun 2007
SEYCHELL, ANGELO. REV. 75 sena ilu miet l-Arċipriet Degabiriele Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Sr Maria Assunta Attard Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Il-Qima lejn il-Martri Iż-Żejtun 2007

ABELA, JOE (Jamie) L-Istorja ta’ Santa Katarina kif bdiet ġewwa l-Awstralja Iż-Żejtun 2008
ABELA, JOE. KAN. Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ (1908 – 2008) Iż-Żejtun 2008
ABELA, RUBEN Proġett amibizzjuż iżda bżonjuż Iż-Żejtun 2008
GAUCI, GINO Misteri, Ipotesi u Verita’ – Il-kwadru antik tal-Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2008
ZAHRA, LORENZO Santa Katarina meqjuma fil-Katidral t’Għawdex Iż-Żejtun 2008

ABELA, JOE. KAN. Veru li San Pawl niżel fil-Bajja ta’ San Tumas? Iż-Żejtun 2009
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Oratorju Iż-Żejtun 2009
CRAUS, BRIAN L-Iskola s-sabiħa taż-Żejtun tagħlaq 100 sena Iż-Żejtun 2009
GAUCI, GINO L-Epitaphois ta’ Santa Katarina fil-Monasteru tas-Sinaj Iż-Żejtun 2009

ABELA, CARMELO Staġun ieħor ta’ Suċċess Iż-Żejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Kappillani Żwieten ta’ Diversi Parroċċi Iż-Żejtun 2011
ABELA, RUBEN Il-Magna taż-Żmien Iż-Żejtun 2011
EDITUR Anniversarji Iż-Żejtun 2011
GAUCI, GINO Il-Misteru tal-Madonna ta’ Villevincentio Iż-Żejtun 2011
SEYCHELL, ANGELO. REV. Qassisin li Niftakar Jien Iż-Żejtun 2011

ABELA, JOE. KAN. 400 sena mit-twelid ta’ Girgor Bonici Iż-Żejtun 2012
ABELA, RUBEN Il-Wirt u l-Valur Sentimentali Iż-Żejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Żewġ saċerdoti li mietu 100 sena ilu u li kienu jservu iż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
GAUCI, GINO Kitbiet mill-passat Iż-Żejtun 2012
MAGRO, VINCENTE. PADRE X’għamel wieħed Żejtuni fil-Peru’ Iż-Żejtun 2012
MERCIECA, JOE Ir-Re Gorg VI fil-Pjazza taż-Żejtun Iż-Żejtun 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s