L-ARMAR

DEBONO, SANDRO St. Katarina fil-folklore Malti, x-xbihat u n-niċċeċ ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 1989
EDITUR Niltaqgħu ma’ Salvu Mifsud L-Armar 1989
GAUCI, GINO “Ta’ B’Għaxra” L-Armar 1989
MONTANARO, EUGENE F. Vincenzo Maria Cremona, Xenografu u Statwarju (1851 – 1912) L-Armar 1989
ZAHRA, WALTER Iż-Żejtuni Ġużeppi M. Caruana, Il-Pittur tal-Madonna L-Armar 1989

ABELA, JOSEPH Il-Festa f’Ġieħ Santa Katarina f’Melborne l-Awstralja L-Armar 1995
BUTTIGIEG, RAPHAEL Ir-Rabta bejn iż-Żwieten u Santa Katarina L-Armar 1995
MAGRO, CHRISTOPHER L-Iskultur Żejtuni: Xandru Farrugia L-Armar 1995
ZAMMIT, MANWEL St. Katarina Qaddisa Popolari L-Armar 1995

ABELA, JOE. KAN. L-Istatwi tal-“Martirju” u “Ta’ b’Għaxra” jagħlqu mitt sena L-Armar 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina ta’ Wistin Camilleri L-Armar 1996
ZAHRA, FRANS Il-Viżitatur Appostoliku Monsinjur Pietro Dussina L-Armar 1996

TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 1997
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Belt Vittoriosa L-Armar 1997
ZAHRA, FRANS Iż-Żejtun: 200 sena Belt L-Armar 1997

ABELA, JOE. KAN. Tagħrif ġdid dwar is-Salib tal-Pjazza L-Armar 1998
MICALLEF, ALBERT Santa Katarina ta’ Lixandra u il-Patrijiet Franġiskani ta’ l-Art Imqaddsa L-Armar 1998
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M. Fl-Imqabba L-Armar 1998
ZAHRA, FRANS Santa Katarina U L-Ambjent ta’ Lixandra L-Armar 1998

ABELA, JOE. KAN. L-Oratorju tas-Sagrament L-Armar 1999
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina tad-Daħla fir-Rabat L-Armar 1999

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ San Klement L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina (tat-Torba) fil-Qrendi L-Armar 2000

ABELA, JOE. KAN. Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu L-Armar 2001

ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ Santa Marija fl-inħawi ta’ Ħal-Tmin L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Orgni tal-Knisja Parrokkjali jagħlaq 50 sena L-Armar 2002
DEBONO, CHARLES 60 Sena mill-Mewt ta’ Carlo Diacono L-Armar 2002
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina f’Ħal-Qormi L-Armar 2002
ZAHRA, FRANS 148 Sena mill-Uffiċċjatura ta’ Santa Katarina u 124 Sena mill-mewt tal-Papa Piju IX L-Armar 2002
ZAMMIT, PAUL Santa Katarina fil-Bażilika ta’ Santu Wistin, fil-Belt ta’ Ruma L-Armar 2002

ABELA, JOE. KAN. Mons. Dun Ġużepp Carabott L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons. Emmanuel Gerada, 60 sena saċerdot L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Fra Anton Vella, 50 sena reliġjuż L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju Mitejn Sena Ilu L-Armar 2003
ABELA, RUBEN Lorenzo Gafa’, Ġenju Malti fl-Arkitettura Barokka L-Armar 2003
CAUCHI, MARK Santa Katerina u l-Agostinjani L-Armar 2003
GAUCI, GINO L-Ikonografija ta’ Santa Katarina V.M. Il-Bażilika Orsiniana f’Galatina L-Armar 2003
TERRIBILE, TONY Santi Qodma ta’ Santa Katarina L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Qatt bsart li… L-Armar 2003

ABELA, JOE. KAN. Mons Pantaleone Orland 1918 – 2003 L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena f’Bir id-Deheb L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. It-Tużell tal-Festa Jagħlaq 75 sena L-Armar 2004
ABELA, RUBEN Mill-Parroċċa il-Qadima sal-Parroċċa il-Ġdida, Mixja matul Triq San Girgor  L-Armar 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Restawr ta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina L-Armar 2004
EDITUR San Girgor: Kult tiegħu fiż-Żejtun L-Armar 2004

ABELA, JOE. KAN. Diskors ta’ l-Inaqgurazzjoni ta’ l-iStatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Pittur Rokku Buhagiar (1723-1805) L-Armar 2005
ABELA, RUBEN Tinqix fuq il-Ħitan Tal-Knisja il-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Lil Gloriusa Vergni u Marti Santa Catarina Padruna Titulari tal-Belt Beland L-Armar 2005
CAUCHI, KENNETH Diskors tal-Magħmudija tal-Qanpiena Esther – Zejtun L-Armar 2005
EDITUR L-Istatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
MASSA, ALFRED Ħames Innijiet Dedikati lil Santa Katarina L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Il-Knisja fil-Monasteru ta’ Santa Katarina – Sinai L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Id-Dramm ta’ Santa Katarina L-Armar 2005

ABELA, JOE. KAN. Il-Vara ta’ San Ġużepp tagħlaq mitt sena L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Xbieha ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 2006
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2006
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Birgu L-Armar 2006

ABELA, JOE. KAN. Il-Fratellanza tas-Sagrament L-Armar 2007
ABELA, RUBEN Mitt sena ilu u llum L-Armar 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. 50 Sena mill-Ftuħ tal-Kappella ta’ Lourdes L-Armar 2007
CAUCHI, MARK Il-Qima ta’ Santa Katarina V.M. F’Ruma L-Armar 2007
DEBONO, SANDRO L-Istatwa Titulari taż-Żejtun L-Armar 2007
ZAHRA, FRANS Il-Fratellanzi L-Armar 2007

ABELA, JOE. KAN. Ġużeppi u Marija Grech, Benefatturi tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2008
ABELA, RUBEN Minn Skola għal Oħra L-Armar 2008
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Armar tal-Festa fl-Imgħoddi L-Armar 2008
DEBONO, SANDRO Id-Disinn tal-Bieb tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, Ħżuż tal-Kavallier Vincenzo Bonello L-Armar 2008
SEYCHELL, CATHERINE 100 sena ta’ Servizz b’Imħabba fiż-Żejtun L-Armar 2008

ABELA, JOE. KAN. L-Istorja ta’ l-Orgni fil-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, RUBEN Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Tifkiriet dwar il-Fest Ċentinarji Pawlini 1960 L-Armar 2009
EDITUR Isqfijiet b’Rabta maż-Żejtun L-Armar 2009
SPITERI, GORG L-Esperjenza tiegħi fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fis-Sinaj L-Armar 2009
ZAHRA, FRANS Niftakru… u Nsellmu, L-Arċipriet Kan. Dun Ġużepp Theuma L-Armar 2009

ABELA, JOE. KAN. Dun Mario Tabone “Dun Marozz” L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Karm Vella (1855-1910) L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-vara Professjonali tal-Fratellanza tar-Rużarju L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Xandru Pulis u l-Knisja li bena L-Armar 2011
BALDACCHINO, CARMELO Kappuċċini Żwieten L-Armar 2011
EDITUR Isqfijiet li rabtu isimhim maż-Żejtun (2) L-Armar 2011
LANFRANCO, GUIDO Xi Anniversarji għall-2010 ta’ nteress għaż-Żejtun L-Armar 2011
ZAMMIT, PAWLU Sant’ Andrija – Devozzjoni lejn il-patrun tas-sajjieda, fiż-Żejtun L-Armar 2011
ZAHRA, FRANS 20 Sena minn Mewtu – Dun Karm Galea L-Armar 2011

ABELA, RUBEN Sejbiet Arkeoloġiċi fiż-Żejtun L-Armar 2012
ABELA, JOE. KAN. Il-Magħmudija ta’ Ġesu’ minn San Ġwann L-Armar 2012
BALDACCHINO, CARMELO Il-Karmelitani Żwieten L-Armar 2012
ZAHRA, FRANS Id-Domus 100 sena ta’ Ħajja L-Armar 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s