MUŻIKA

AGIUS, RAYMOND Ġrajjiet il-Banda Zejtun – L-ewwel Passi Għaqda Banda Zejtun 2001
AQUILINA, ANTHONY L-Għaqda Mużikali Beland Iż-Żejtun 2005
AZZOPARDI, RAYMOND Organista Żejtuni f’Kunċert ta’ Mużika ta’ Ġiloramo Abos fil-Konkatidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 1996
BALDACCHINO, KARMENU. MRO. L-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2003
BARTOLO, LAWRENCE 20 Sena Bandalora Artistika Għaqda Banda Zejtun 2012
BONELLO, JOSEPH. KAN. Paolino Vassallo, Kompożitur u Mużiċista Magħruf Għaqda Mużikali Beland 1992
EDITUR Karlu Diacono – Maestro di Capella fiż-Żejtun iż-Żejtun 1988
EDITUR Meta il-programmi tal-banda kienu jindaqqu bil-wieqfa Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Innu Korali “Lil Santa Katarina” Għaqda Banda Zejtun 1986
EDITUR Terġa tiġi iżżurna l-Warrington Youth Band mill-Ingilterra Għaqda Banda Zejtun 1996
EDITUR Uniformi Ġdida – Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Is-Suċċessi ta’ Majestro John J Pace mall-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Żjara minn Banda Ingliża Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Il-Mużika fil-Festi ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Mro. John J Pace Għoxrin Sena Surmast Direttur tal-Banda Zejtun (1984 – 2004) Għaqda Banda Zejtun 2004
EDITUR Kunċert Ġimgħa Mqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun 2005
MIFSUD, SAM Arblu ‘Mużikali’ – Ħames Surmastrijiet b’konnessjoni ma’ familja waħda Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, RAMON Il-Baned fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
VELLA BONDIN, JOE Dawl fuq is-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2006
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin – Tielet Parti Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, JOE. KAN. L-Orgni tal-Knisja Parrokkjali jagħlaq 50 sena L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Istorja ta’ l-Orgni fil-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda fl-Ewwel Snin tal-Belt Bylandt Għaqda Mużikali Beland 1997
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda Beland fl-ewwel snin tal-Parroċċa ta’ M’Xlokk Għaqda Mużikali Beland 1996
ABELA, JOE. KAN. Orazio Diacono 1826 – 1899 Għaqda Mużikali Beland 2000
AGIUS, ĠUŻEPPI L-Għaqda tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, RAYMOND 70 Sena ta’ Storja Għaqda Banda Zejtun 2003
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti ….1933 – 1943 Għaqda Banda Zejtun 1999
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti …. 1969 – 1979 Għaqda Banda Zejtun 1998
CHETCUTI, CHRISTOPHER Il-Fondazzjoni u Storja tas-Sezzjoni Żgħażagħ Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
COLEIRO, CHARLES Miż-Żejtun l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
DEBONO, CHARLES 60 Sena mill-Mewt ta’ Carlo Diacono L-Armar 2002
DEBONO, CHARLES Maestro Frankie Diacono Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES Mitt Sena ilu miet il-Fundatur tal-Banda Beland – Orazio Diacono Għaqda Mużikali Beland 1999
DEBONO, CHARLES Anniversarji: 1920 – 1995 Għaqda Mużikali Beland 1995
DEBONO, CHARLES Il-Planċier – Tifkiriet ta’ 25 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Mro, Michelino De Ferraris – Riformatur ta’ l-Orkestra u Ko-Fundatur tal-Banda Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES Niltaqgħu mall-bandist ta’ l-imgħoddi – Ninu Baldacchino Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, CHARLES  Surmast Onorarju – MRO Franky Diacono Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Mużiċisti Żwieten – Mro Joe Caruana Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Pjanċir Ġdid Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Zejtun Band Club 1933 – 1983 – Ġrajjietna Għaqda Banda Zejtun 1983
EDITUR Organista Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Għaqqadna Tużżana Għaqda Banda Zejtun 1991
EDITUR Carlo Diacono – Mużiċista Kbir Għaqda Banda Zejtun 1992
EDITUR Mro. Carmelo Baldacchino jirregala ix-xogħolijiet tiegħu lis-Soċjeta’ Beland Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Hector Dalli: 25 sena minn mewtu Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR 10 snin ilu – l-ewwel żjara tal-banda Beland barra minn xtutna. Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Mill-Minuti… 1953- 1963 Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Carlo Diacono il-Kompożitur Żejtuni li ħabb lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Profili: Surmastrijiet Diretturi Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Profili: Surmastrijiet tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR L-Ewwel Uffiċjali taż-Żejtun Band Club Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Frans Baldacchino Il-Budaj… Żejtuni li ma Jintesa’ qatt Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Profil fil-qosor ta’ Mro. John J. Pace Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR 50 Sena Presidenza ta’ Dr Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 90 Sena Konsagrazzjoni tas-Soċjeta’ Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 150 Sena Banda – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Żjarat minn Persuni Distinti Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Professur Paolino Vassallo – 150 sena minn Mewtu Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Iż-Żjara Storika tal-Banda Beland ġewwa Como fl-Italja  Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Maestro Francesco Saverio Diacono Iż-Żejtun 2000
GALEA, FRANCIS L-Istorja ta’ l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
GRECH, EMMANUEL L-Arkivju 25 Sena Wara Għaqda Mużikali Beland 2011
VELLA BONDIN, JOSEPH Carlo Diacono (1876 – 1942) Għaqda Mużikali Beland 1992
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin! Għaqda Banda Zejtun 2011
VELLA, GEORGE. J. Lejn l-Għoli Nittajru Mal-Banda Beland (L-ewwel banda minn Malta fil-Ġermanja) Għaqda Mużikali Beland 1995
VELLA, GEORGE. J. Xewqa li Seħħet: it-Tielet Suċċess għall-Banda Beland barra minn Malta Għaqda Mużikali Beland 1999
VELLA, GEORGE. J. Il-Banda Beland idoqq fil-Federazzjoni Russa, Ħolma ta’ Realta’ Għaqda Mużikali Beland 1996
ZAHRA, FRANS Wara iż-Żjara Kulturali u Storika tas-Soċjeta’ ‘Otto von Bylandt’ Għaqda Mużikali Beland 1991
ZAHRA, FRANS F’Għeluq il-75 sena mill-esekuzzjoni ta’ l-Innu ‘A Santa Caterina’ Għaqda Mużikali Beland 1995
ZAHRA, PATRICK 125 Sena ta’ Storja Mużikali Għaqda Mużikali Beland 1986

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s