PERSONALITIES

ABELA, JOE. KAN. L-Isqof Antonio Zahra Għaqda Mużikali Beland 1990
ABELA, JOE. KAN. Il-Kapumastru Xandru Pulis mgħallem tal-knisja parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 1992
ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtuni Dun Salv Delia Għaqda Banda Zejtun 1996
ABELA, JOE. KAN. Dun Manuel Ricaud (1763 – 1835) Iż-Żejtun 1998
ABELA, JOE. KAN. Ktieb Ġdid dwar Mons. Dun Salv Grima Għaqda Mużikali Beland 1999
ABELA, JOE. KAN. Orazio Diacono 1826 – 1899 Għaqda Mużikali Beland 2000
ABELA, JOE. KAN. It-Tnissil Żejtuni tal-Familja Camilleri Cauchi Għaqda Mużikali Beland 2001
ABELA, JOE. KAN. Mons. Dun Ġużepp Carabott L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons. Emmanuel Gerada, 60 sena saċerdot L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Fra Anton Vella, 50 sena reliġjuż L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons Pantaleone Orland 1918 – 2003 L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Persuni Prominenti fost l-antenati ta’ Alexander Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Pittur Rokku Buhagiar (1723-1805) L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Dun Ġwann Vella, Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Banda Zejtun u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Ġużeppi u Marija Grech, Benefatturi tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2008
ABELA, JOE. KAN. Dun Mario Tabone “Dun Marozz” L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Karm Vella (1855-1910) L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. 400 sena mit-twelid ta’ Girgor Bonici Iż-Żejtun 2012
ABELA, RUBEN Mikiel Cachia u l-Ġnien tal-Kmandant Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Xandru Pulis u l-Knisja li bena L-Armar 2011
AGIUS, RAYMOND Mro. Joseph M. Barbara Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO Kappuċċini Żwieten L-Armar 2011
BALDACCHINO, CARMELO Żewġ saċerdoti li mietu 100 sena ilu u li kienu jservu iż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Il-Karmelitani Żwieten L-Armar 2012
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Avventura ta’ Gunner Zejtuni Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Mikiel Caruana Għaqda Banda Zejtun 1999
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Paċifico Spagnol Għaqda Banda Zejtun 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Mikelanġ Zammit Għaqda Mużikali Beland 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Tabib Żejtuni Vincenzo Abela u ‘l-Mistura’ kontra il-Kolera Għaqda Banda Zejtun 2002
BONELLO, JOSEPH. KAN. Dun Mikiel Spiteri Iż-Żejtun 2007
CHETCUTI, CHRISTOPHER Tislima lil Dun Ġużepp Theuma – għeluq 20 sena mill-mewt tiegħu 1989 – 2009 Għaqda Banda Zejtun 2009
CHETCUTI, CHRISTOPHER The Powerful Joe Falzon – Ir-Raġel Żejtuni iddedikat għar-rekords tas-saħħa Għaqda Banda Zejtun 2012
DEBONO, CHARLES 60 Sena mill-Mewt ta’ Carlo Diacono L-Armar 2002
DEBONO, CHARLES Inġinier u Patrijott Żejtuni – Il-Perit Mikiel Cachia Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES Maestro Frankie Diacono Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES Mitt Sena ilu miet il-Fundatur tal-Banda Beland – Orazio Diacono Għaqda Mużikali Beland 1999
DEBONO, CHARLES Mro, Michelino De Ferraris – Riformatur ta’ l-Orkestra u Ko-Fundatur tal-Banda Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES L-Isqof Mons. Emm. Galea lejn it-triq tal-bejatifikazzjoni Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Niltaqgħu mall-bandist ta’ l-imgħoddi – Ninu Baldacchino Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, CHARLES  L-ET Mons Arċisqof Emanuele Gerada Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  Surmast Onorarju – MRO Franky Diacono Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES  Ad Multos Annos Għaqda Mużikali Beland 2012
EDITUR L-Anzjani tagħna jirrakkontaw Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Isqfijiet b’Rabta maż-Żejtun L-Armar 2009
EDITUR Niltaqgħu ma’ Salvu Mifsud L-Armar 1989
EDITUR Mons. Pantaleone Orland – 50 sena saċerdot iż-Żejtun 1995
EDITUR Dun Salv Mallia iż-Żejtun 1995
EDITUR L-aktar membru anzjan tas-Soċjeta’ – Is-sur Salvu Mifsud Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Mużiċisti Żwieten – Mro Joe Caruana Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Organista Żejtuni Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR Carlo Diacono – Mużiċista Kbir Għaqda Banda Zejtun 1992
EDITUR Mikiel Cachia Inġinier u Patrijott Għaqda Mużikali Beland 1996
EDITUR Mro. Carmelo Baldacchino jirregala ix-xogħolijiet tiegħu lis-Soċjeta’ Beland Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mons. Pantaleone Orland Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Ad Multos Annos – L-E.T. Mons. Arċisqof Emm Galea – 60 sena saċerdot Għaqda Mużikali Beland 2003
EDITUR 40 sena President Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Mro. Hector Dalli: 25 sena minn mewtu Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2002 – Walter R. Zahra Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Għalliema li ħabbet lit-tfal tagħna Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR Carlo Diacono il-Kompożitur Żejtuni li ħabb lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Profili: Surmastrijiet Diretturi Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Profili: Surmastrijiet tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Frans Baldacchino Il-Budaj… Żejtuni li ma Jintesa’ qatt Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Rebbieħ tal-Premju Ġieħ iż-Żejtun 2008 – Anġlu Zahra Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2007 – Fr Edgar Busuttil S.J. Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2006 – Tony Abela Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun 2009 – Doris Brincat Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Mit-Teatru Pandora għal fuq il-palk internazzjonali – Il-Ballerina miż-Żejtun ta’ fama Mondjali Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Isqfijiet li rabtu isimhim maż-Żejtun (2) L-Armar 2011
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Bijografija Arċisqof Mons. Emmanuel Gerada Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Profil fil-qosor ta’ Mro. John J. Pace Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR L-Għaqda Banda Zejtun ma tinsiex lil dawn il-ħbieb tagħha li ħallewna Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR 50 Sena mill-mewt tas-Surmast Carlo Diacono Iż-Żejtun 1992
EDITUR Egħluq il-25 sena mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Emanuel Gerada Iż-Żejtun 1992
EDITUR Mons Victor Grech – 50 Sena Saċerdot Iż-Żejtun 2006
EDITUR Dun Anġelo Seychell – 50 Sena ta’ Esperjenza Saċerdotali Iż-Żejtun 2006
EDITUR Maestro Francesco Saverio Diacono Iż-Żejtun 2000
EDITUR Lino Psaila – Gieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
EDITUR Ad Multos Annos 50 sena saċerdoti Għaqda Mużikali Beland 2006
GRECH, MICHAEL Intervista mar-Restawratur Żejtuni Emmanuel Zammit Għaqda Banda Zejtun 2012
GRIMA, KARMENU Iż-Żejtuni li jgħix barra mir-raħal Għaqda Banda Zejtun 2001
MAGRO, VINCENTE. PADRE X’għamel wieħed Żejtuni fil-Peru’ Iż-Żejtun 2012
MAGRO, CHRISTOPHER L-Iskultur Żejtuni: Xandru Farrugia L-Armar 1995
PSAILA, LINO Ir-Ragħajja Spiritwali tal-Parroċċa, 555 sena ta’ storja Għaqda Mużikali Beland 1991
SCERRI, ALFRED. OFM Cap Fra Antnin Vella Kapuċċin Iż-Żejtun 2007
SCIBERRAS, ANTHONY MSSP Ġużeppina Curmi – Ġesu’ Nazzarenu – Ġużeppi De Piro Iż-Żejtun 2007
SEYCHELL, ANGELO. REV. 75 sena ilu miet l-Arċipriet Degabiriele Iż-Żejtun 2007
VELLA BONDIN, JOSEPH Carlo Diacono (1876 – 1942) Għaqda Mużikali Beland 1992
ZAHRA, FRANS Intervista ma’ Marija Falzon – bint Mro. Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland 1992
ZAHRA, FRANS Il-Viżitatur Appostoliku Monsinjur Pietro Dussina L-Armar 1996
ZAHRA, FRANS Sr Maria Assunta Attard Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Niftakru… u Nsellmu, L-Arċipriet Kan. Dun Ġużepp Theuma L-Armar 2009
ZAHRA, WALTER Iż-Żejtuni Ġużeppi M. Caruana, Il-Pittur tal-Madonna L-Armar 1989
ZAMMIT, EMMANUEL Il-Pittur Tuse’ Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2011
ZAMMIT, PAUL Mons. Ġużeppi De Piro Għaqda Mużikali Beland 2002
ZAHRA, FRANS 20 Sena minn Mewtu – Dun Karm Galea L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ San Klement L-Armar 2000
ABELA, JOE. KAN. Il-Gvern Lokali fiż-Żejtun fis-Seklu XIX (1801 – 1896) Għaqda Banda Zejtun 2000
ABELA, RUBEN Lorenzo Gafa’, Ġenju Malti fl-Arkitettura Barokka L-Armar 2003
AZZOPARDI, RAYMOND Organista Żejtuni f’Kunċert ta’ Mużika ta’ Ġiloramo Abos fil-Konkatidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 1996
BONELLO, JOSEPH. KAN. Paolino Vassallo, Kompożitur u Mużiċista Magħruf Għaqda Mużikali Beland 1992
BUSUTTIL, EDWARD. Et.al. Carmelo Farrugia u l-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Karlu Diacono – Maestro di Capella fiż-Żejtun iż-Żejtun 1988
EDITUR Mro. John J Pace Għoxrin Sena Surmast Direttur tal-Banda Zejtun (1984 – 2004) Għaqda Banda Zejtun 2004
EDITUR Is-Sena Ċentinarja – Intervista ma’ Giovann Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR 100 Sena mill-mewt ta’ Dun Feliċ Micallef Għaqda Mużikali Beland 2006
MIFSUD, SAM Arblu ‘Mużikali’ – Ħames Surmastrijiet b’konnessjoni ma’ familja waħda Għaqda Banda Zejtun 2012
ZAHRA, TREVOR Tfuliti fl-Iskola Primarja Għaqda Mużikali Beland 2008
VELLA, FIONA  MIN SER JITHAJJAR?  PERSPETTIVI (TORCA) 22 t’ Awis 2010
VELLA, FIONA MEMORJI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA FIŻ-ŻEJTUN  PERSPETTIVI (TORCA) 17 t’ Apr 2011
VELLA, FIONA WIRT LI JPOGGINA FUQ PEDESTALL  PERSPETTIVI (TORCA) 8 ta’ Mej 2011
VELLA, FIONA MHUX X’TGHID JGHODD, IMMA KIF TGHIDU  PERSPETTIVI (TORCA) 24 ta’ Lul 2011
VELLA, FIONA DAK L-ELEMENT TA’ UNIĊITÀ   PERSPETTIVI (TORCA) 4 ta’ Set 2011
VELLA, FIONA X’INHI DAR MINGĦAJR PRESEPJU?  PERSPETTIVI (TORCA) 6 ta’ Diċ 2009
VELLA, FIONA  IL-PRESEPJU LI HOLOQ PANDEMONJU SHIH  PERSPETTIVI (TORCA) 20 TA’ Diċ 2009
VELLA, FIONA L-EWWEL PRESEPJU MEKKANIKU GWIDA Ħarġa Nru 5 31/1/2010 – 6/2/2010
VELLA, FIONA GLIEDA LILL-BRUDA GHALL-POEZIJA  PERSPETTIVI (TORCA) 4 ta’ Lul 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s