RELIĠJON

ABELA, JOE. KAN. L-Iskop tal-Liturġija tal-Festa iż-Żejtun 1989
BALDACCHINO, CARMELO P. Tifkiriet dwar il-Fest Ċentinarji Pawlini 1960 L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Papa Ġwanni Pawlu II u Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
CAUCHI, MARK Santa Katerina u l-Agostinjani L-Armar 2003
CAUCHI, MARK Il-Qima ta’ Santa Katarina V.M. F’Ruma L-Armar 2007
EDITUR San Girgor: Kult tiegħu fiż-Żejtun L-Armar 2004
MICALLEF, ALBERT Santa Katarina ta’ Lixandra u il-Patrijiet Franġiskani ta’ l-Art Imqaddsa L-Armar 1998
SEYCHELL, CATHERINE 100 sena ta’ Servizz b’Imħabba fiż-Żejtun L-Armar 2008
SPITERI, GORG L-Esperjenza tiegħi fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fis-Sinaj L-Armar 2009
ZAHRA, FRANS Santa Katarina U L-Ambjent ta’ Lixandra L-Armar 1998
ZAHRA, FRANS 148 Sena mill-Uffiċċjatura ta’ Santa Katarina u 124 Sena mill-mewt tal-Papa Piju IX L-Armar 2002
ZAHRA, FRANS Qatt bsart li… L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Il-Fratellanzi L-Armar 2007
ZAMMIT, MANWEL St. Katarina Qaddisa Popolari L-Armar 1995

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s