RESTORATION

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr ta’ l-Arzella tar-Rużarju iż-Żejtun 1990
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kappella ta’ Santa Katarina fil-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Belt u il-Fundazzjoni ta’ l-Istudenti Għaqda Banda Zejtun 2009
ABELA, RUBEN Meta Jdoqqu l-Qniepen Iż-Żejtun 2006
ABELA, RUBEN Proġett amibizzjuż iżda bżonjuż Iż-Żejtun 2008
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Oratorju Iż-Żejtun 2009
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-vara Professjonali tal-Fratellanza tar-Rużarju L-Armar 2011
ABELA, TONY Restawr tal-Knisja ta’ San Girgor Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Il-Lanterna tal-Koppla iż-Żejtun 1990
EDITUR Restawr tal-Planċier Beland Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Ir-Restawr tal-Pittura Iż-Żejtun 1992
EDITUR Ir-Restawr tal-Kampnari Iż-Żejtun 1992
EDITUR Restawr tas-Salib tal-Pjazza u l-Istatwa ta’ San Girgor Iż-Żejtun 2000
EDITUR Proġett tad-Dawl Iż-Żejtun 2000
GAUCI, GINO Ħidma ta’ Restawr u Konservazzjoni Iż-Żejtun 2006
GAUCI, GINO Il-Ħarsien tal-Wirt Kulturali u Storiku tal-Knisja Iż-Żejtun 2005
MAGRO, JOSEPH Ix-xogħol ta’ restawr fil-knisja parrokkjali iż-Żejtun 1999
ABELA, JOE. KAN. Pitturi fuq Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2001
ABELA, RUBEN Għandek dar antika? Iż-Żejtun 1997
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2006
ABELA, RUBEN Ħsus u Ħsibijiet Iż-Żejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. Restawr ta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina L-Armar 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-vara Titulari tinġieb lura iż-Żejtun wara r-restawr ta’ l-1929 Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Restawr ta’ l-Afreski iż-Żejtun 1988
EDITUR L-Istatwa Titulari  ta’ Santa Katarina taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Kwadru l-Qadim Żejtuni ta’ Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Il-Kanupew iż-Żejtun 1988
EDITUR Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Restawr u mistri Iż-Żejtun 2007
EDITUR Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tar-Rużarju Iż-Żejtun 2006
GAUCI, GINO Misteri, Ipotesi u Verita’ – Il-kwadru antik tal-Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2008
VELLA, FIONA JIEN KONT HAWN!  PERSPETTIVI (TORCA) 30 t’ Awis 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s