GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

BONELLO, JOSEPH. KAN. Il-Maltin lil Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1986
ZAHRA, PATRICK 125 Sena ta’ Storja Mużikali Għaqda Mużikali Beland 1986

ABELA, JOE. KAN. Il-Misterjuż Giulio Cassarino, Il-pittur tal-kwadru , “Il-Martirju ta’ Santa Katarina” Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES Inġinier u Patrijott Żejtuni – Il-Perit Mikiel Cachia Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES Maestro Frankie Diacono Għaqda Mużikali Beland 1988
EDITUR Ritratt – Ark Triq Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1988

ABELA, JOE. KAN. L-Isqof Antonio Zahra Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR L-aktar membru anzjan tas-Soċjeta’ – Is-sur Salvu Mifsud Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Ritratt – Kurunazzjoni tar-Reġina Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Mużiċisti Żwieten – Mro Joe Caruana Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Meta il-programmi tal-banda kienu jindaqqu bil-wieqfa Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Antonia – L-aħħar qanpiena li ttellgħet fuq il-knisja parrokjali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Teżori Artistiċi fil-Knisja Arċipretali Għaqda Mużikali Beland 1990

ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Mużikali Beland 1991
EDITUR A Historic Meeting between two ‘Beland’ Societies Għaqda Mużikali Beland 1991
PSAILA, LINO Ir-Ragħajja Spiritwali tal-Parroċċa, 555 sena ta’ storja Għaqda Mużikali Beland 1991
ZAHRA, FRANS Wara iż-Żjara Kulturali u Storika tas-Soċjeta’ ‘Otto von Bylandt’ Għaqda Mużikali Beland 1991


 

 

ABELA, JOE. KAN. Il-Kapumastru Xandru Pulis mgħallem tal-knisja parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 1992
BONELLO, JOSEPH. KAN. Paolino Vassallo, Kompożitur u Mużiċista Magħruf Għaqda Mużikali Beland 1992
VELLA BONDIN, JOSEPH Carlo Diacono (1876 – 1942) Għaqda Mużikali Beland 1992
ZAHRA, FRANS Intervista ma’ Marija Falzon – bint Mro. Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland 1992

ABELA, JOE. KAN. Atti Notarili ta’ Xandru Farrugia dwar l-Istatwa tal-Marbut Għaqda Mużikali Beland 1995
DEBONO, CHARLES Anniversarji: 1920 – 1995 Għaqda Mużikali Beland 1995
VELLA, GEORGE. J. Lejn l-Għoli Nittajru Mal-Banda Beland (L-ewwel banda minn Malta fil-Ġermanja) Għaqda Mużikali Beland 1995
WOLFGANG, LOHR. DR. Hompesch, Ommu u l-Belt Beland Għaqda Mużikali Beland 1995
ZAHRA, FRANS F’Għeluq il-75 sena mill-esekuzzjoni ta’ l-Innu ‘A Santa Caterina’ Għaqda Mużikali Beland 1995

ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda Beland fl-ewwel snin tal-Parroċċa ta’ M’Xlokk Għaqda Mużikali Beland 1996
EDITUR Mikiel Cachia Inġinier u Patrijott Għaqda Mużikali Beland 1996
VELLA, GEORGE. J. Il-Banda Beland idoqq fil-Federazzjoni Russa, Ħolma ta’ Realta’ Għaqda Mużikali Beland 1996

ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda fl-Ewwel Snin tal-Belt Bylandt Għaqda Mużikali Beland 1997
ZAHRA, FRANS 1797 – Zejtun – 1997 Għaqda Mużikali Beland 1997

ABELA, JOE. KAN. Żmien il-Franċiżi – Il-Vilel ta’ Agostino Formosa De Fremaux fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Mikelanġ Zammit Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Restawr tal-Planċier Beland Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Iż-Żwieten fl-Imblokk tal-Franċiżi Għaqda Mużikali Beland 1998
VELLA, GEORGE. J. Iż-Żejtun mitejn sena Belt – Citta’ Beland, Festi li jibgħu imfakkra Għaqda Mużikali Beland 1998
ZAHRA, FRANS Is-Soċjetajiet Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998

ABELA, JOE. KAN. Ktieb Ġdid dwar Mons. Dun Salv Grima Għaqda Mużikali Beland 1999
BUTTIGIEG, JOE. DR. Il-Monasteru fix-Xagħri tas-Sinai Għaqda Mużikali Beland 1999
DEBONO, CHARLES Mitt Sena ilu miet il-Fundatur tal-Banda Beland – Orazio Diacono Għaqda Mużikali Beland 1999
VELLA, GEORGE. J. Xewqa li Seħħet: it-Tielet Suċċess għall-Banda Beland barra minn Malta Għaqda Mużikali Beland 1999

ABELA, JOE. KAN. Orazio Diacono 1826 – 1899 Għaqda Mużikali Beland 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja tal-Halifax fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES Mro, Michelino De Ferraris – Riformatur ta’ l-Orkestra u Ko-Fundatur tal-Banda Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES Iż-Żjara tal-Q.T. Il-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Monasteru ta’ Santa Katarina v.m. Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES  Surmast Onorarju – MRO Franky Diacono Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, SANDRO Santa Catalina de Alejandria, Iconografija Spanjola fl-istatwa titulari taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Żjara minn Banda Ingliża Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR 40 sena President Għaqda Mużikali Beland 2000

ABELA, JOE. KAN. It-Tnissil Żejtuni tal-Familja Camilleri Cauchi Għaqda Mużikali Beland 2001
CARABOTT, MABBLI Is-Superjur Jgħidilna – Il-Beatu Dun Ġorġ u l-MUSEUM taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, CHARLES Ritratt bi storja warajh… 30 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, SANDRO EL YACENTE – Ix-Xbiha ta’ Kristu Mejjet fil-Knisja Parrokkjali: simboliżmu u ikonografija Għaqda Mużikali Beland 2001
EDITUR L-Arbli l-Ġodda tal-Pjazza Għaqda Mużikali Beland 2001
ZAHRA, FRANS Iż-Żjara tal-Papa Fostna il-Maltin Għaqda Mużikali Beland 2001

DEBONO, CHARLES Kurżitajiet mill-Gazzetti antiki Għaqda Mużikali Beland 2002
DEBONO, SANDRO Kwadru u Ġrajja: il-Kwadru ta’ San Girgor fil-knisja Parrokkjali l-Antika ta’ Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 2002
TABONE, CATHERINE Villa Rumana fiż-Żejtun: Xhud Silenzjuż ta’ Ħajja Mgħoddija Għaqda Mużikali Beland 2002
ZAMMIT, PAUL Mons. Ġużeppi De Piro Għaqda Mużikali Beland 2002

ABELA, JOE. KAN. L-Importanza Kbira tal-Familja Tabone fiż-Żejtun 400 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Il-Planċier – Tifkiriet ta’ 25 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES L-Isqof Mons. Emm. Galea lejn it-triq tal-bejatifikazzjoni Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, SANDRO Indulġenzi u Kummerċ fis-Seklu Tmintax Għaqda Mużikali Beland 2003
EDITUR Ad Multos Annos – L-E.T. Mons. Arċisqof Emm Galea – 60 sena saċerdot Għaqda Mużikali Beland 2003
ZAMMIT, PAUL Jien is-Sultana tar-Rużarju Devozzjoni kbira matul is-snin fil-Parroċċa tagħna Għaqda Mużikali Beland 2003

ABELA, JOE. KAN. Persuni Prominenti fost l-antenati ta’ Alexander Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, CHARLES Niltaqgħu mall-bandist ta’ l-imgħoddi – Ninu Baldacchino Għaqda Mużikali Beland 2004
DEBONO, SANDRO Il-Kappellun tal-Kurċifiss – Artal skopert mill-ġdid Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Mons. Pantaleone Orland Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 100 sena ilu – it-Traġedja tal-Kamra tan-Nar Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 10 snin ilu – l-ewwel żjara tal-banda Beland barra minn xtutna. Għaqda Mużikali Beland 2004

CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2005
COLEIRO, CHARLES Santa Katarina fl-isfond tal-Folklor Malti Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO Il-Vara Titulari ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Wasla tal-Vara Titulari Mir-Restawr: is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2005 Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Bażilika Pontifiċja ta’ Santa Caterina V.M. – Pedara Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Kult ta’ Santa Katarina fl-Art Imqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Carmelo Baldacchino jirregala ix-xogħolijiet tiegħu lis-Soċjeta’ Beland Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Esther jisimni Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Mro. Hector Dalli: 25 sena minn mewtu Għaqda Mużikali Beland 2005
MAGRO, VINCENT. PATRI Missjunarju Zejtuni ikabbar il-kult ta’ Santa Katarina fil-Peru’ Għaqda Mużikali Beland 2005

ABELA, JOE. KAN. Il-Familja “Ta’ Glawdin” Għaqda Mużikali Beland 2006
CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Il-Vara u l-Artal tal-Madonna tar-Rużarju Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Diskors ta’ l-Okkażjoni Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR 100 Sena mill-mewt ta’ Dun Feliċ Micallef Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Professur Paolino Vassallo – 150 sena minn Mewtu Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR 100 Sena Statwa ta’ San Ġużepp Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Ad Multos Annos 50 sena saċerdoti Għaqda Mużikali Beland 2006
GAUCI, GINO Il-Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Il-Kwadru Titulari fil-Paroċċa taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2006
VELLA BONDIN, JOE Dawl fuq is-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2006

ABELA, JOE. KAN. Meta iż-Żwieten waqqfu lill-Franċiżi biswit il-Knisja Għaqda Mużikali Beland 2007
BONANNO, ANTHONY Iż-Żejtun u l-inħawi tieghu fil-qedem Għaqda Mużikali Beland 2007
CHETCUTI, TONY The St Catherine Soceity of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2007
DEBONO, CHARLES  Il-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fil-Monasterut tas-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR 250 Sena Fostna Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Ġrajja ta’ 100 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2007
PSAILA, LINO Id-Diplumazija ta’ Madam Psaila Għaqda Mużikali Beland 2007

ABELA, JOE. KAN. Devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, RUBEN Qegħdin ġo Dar Storika Għaqda Mużikali Beland 2008
DEBONO, SANDRO Il-Viċi Parroċċa ta’ Santa Marija u l-Knisja tas-Salvatur Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Iż-Żjara Storika tal-Banda Beland ġewwa Como fl-Italja  Għaqda Mużikali Beland 2008
ZAHRA, TREVOR Tfuliti fl-Iskola Primarja Għaqda Mużikali Beland 2008

ABELA, JOE. KAN. Ilsiera ma’ Familji Żwieten fl-imgħoddi Għaqda Mużikali Beland 2009
DEBONO, CHARLES  Sala Mużikali Ġdida Għaqda Mużikali Beland 2009
PSAILA, EMMANUEL Santa Katarina 1974 Għaqda Mużikali Beland 2009

ABELA, VINCENT Il-Bradella ta’ Santa Katarina f’Għeluq il-mitt sena tagħha Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  L-ET Mons Arċisqof Emanuele Gerada Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  Tislima lil Ġanni Abela Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 50 Sena Presidenza ta’ Dr Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 90 Sena Konsagrazzjoni tas-Soċjeta’ Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Kunċert Ġimgħa Mqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 150 Sena Banda – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Żjarat minn Persuni Distinti Għaqda Mużikali Beland 2011
GRECH, EMMANUEL L-Arkivju 25 Sena Wara Għaqda Mużikali Beland 2011

ABELA, JOE. KAN. It-Tabernaklu tal-Knisja Parrokkjali Għaqda Mużikali Beland 2012
DEBONO, CHARLES  Ad Multos Annos Għaqda Mużikali Beland 2012
EDITUR Wirt iż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2012
PSAILA, LINO Il-Ħeddieme tal-Feħem Żwieten Għaqda Mużikali Beland 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s