ST. CATHERINE

ABELA, JOE (Jamie) L-Istorja ta’ Santa Katarina kif bdiet ġewwa l-Awstralja Iż-Żejtun 2008
ABELA, JOE. KAN. L-Iskop tal-Liturġija tal-Festa iż-Żejtun 1989
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Xbieha ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina f’Ittri ta’ San Gejtanu Thiene Iż-Żejtun 2006
ABELA, JOSEPH Il-Festa f’Ġieħ Santa Katarina f’Melborne l-Awstralja L-Armar 1995
ABELA, RUBEN Santa Katarina ta’ Lixandra f’San Pietruburgu Iż-Żejtun 2005
ABELA, RUBEN Ħsus u Ħsibijiet Iż-Żejtun 2007
BALDACCHINO, CARMELO Qima lejn Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2012
ATTARD, GODFREY G. Santa Katarina u Għawdex iż-Żejtun 1995
AXIAQ, WILLIAM. Patri Santa Katarina ta’ Lixandra – Verġni, Għarfa u Martri Iż-Żejtun 2003
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Papa Ġwanni Pawlu II u Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2005
BONELLO, JOSEPH. KAN. Il-Maltin lil Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1986
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina minn dejjem kienet meqjum fost il-Maltin Għaqda Banda Zejtun 2005
BUTTIGIEG, JOE. DR. Il-Monasteru fix-Xagħri tas-Sinai Għaqda Mużikali Beland 1999
CARABOTT, JOSEPH. MONS. Għeluq tas-Sena Ċentinarja Iż-Żejtun 2006
CAUCHI, MARK Santa Katerina u l-Agostinjani L-Armar 2003
CAUCHI, MARK Il-Qima ta’ Santa Katarina V.M. F’Ruma L-Armar 2007
CHETCUTI, JOE Il-Qima lejn Santa Katarina ta’ Lixandra hi Antika u mxerda ħafna Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, JOE Santa Katarina Qaddisa mill-aktar popolari Għaqda Banda Zejtun 2012
CHETCUTI, TONY The St Catherine Soceity of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2007
CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society Għaqda Mużikali Beland 2006
CHETCUTI, JOE Għaliex il-Qaddisa Katarina kienet u għaqda daqshekk popolari fost ir-Reliġjonijiet Insara kollha Għaqda Banda Zejtun 2009
DEBONO, CHARLES Iż-Żjara tal-Q.T. Il-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Monasteru ta’ Santa Katarina v.m. Għaqda Mużikali Beland 2000
COLEIRO, CHARLES Santa Katarina fl-isfond tal-Folklor Malti Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, CHARLES  Il-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fil-Monasterut tas-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Santa Katarina taż-Żejtun Antenna 1991
EDITUR Il-Bażilika Pontifiċja ta’ Santa Caterina V.M. – Pedara Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Kult ta’ Santa Katarina fl-Art Imqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Il-Knisja u l-Librerija fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fuq il-Muntanja Sinai Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Santa Katarina ta’ Lixandra Verġni u Martri Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Iz-Zwieg Mistiku iż-Żejtun 1988
EDITUR LOGO Festi Ċentinarji Iż-Żejtun 2004
FENECH, MARIO Il-Kult ta’ Santa Katarina f’Għawdex Għaqda Banda Zejtun 2007
GAUCI, GINO L-Ikonografija ta’ Santa Katarina V.M. Il-Bażilika Orsiniana f’Galatina L-Armar 2003
GAUCI, GINO Ix-Xbieha ta’ Santa Katarina fil-Katakomba ta’ San Ġennaro f’Napli iż-Żejtun 1989
GAUCI, GINO L-Epitaphois ta’ Santa Katarina fil-Monasteru tas-Sinaj Iż-Żejtun 2009
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fin-Sinaj Iż-Żejtun 2000
GRECH CREMONA, JOSEPH. KAN. Il-Qima lejn Santa Katarina fil-gżejjer tagħna Iż-Żejtun 2003
MAGRO, VINCENT. PATRI Missjunarju Zejtuni ikabbar il-kult ta’ Santa Katarina fil-Peru’ Għaqda Mużikali Beland 2005
MASSA, ALFRED Ħames Innijiet Dedikati lil Santa Katarina L-Armar 2005
MICALLEF, ALBERT Santa Katarina ta’ Lixandra u il-Patrijiet Franġiskani ta’ l-Art Imqaddsa L-Armar 1998
MERCIECA, JOE Ir-Rabta ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra u ż-Żejtun Iż-Żejtun 2005
SPITERI, GORG L-Esperjenza tiegħi fil-Monasteru ta’ Santa Katarina fis-Sinaj L-Armar 2009
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 1997
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M. Fl-Imqabba L-Armar 1998
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina tad-Daħla fir-Rabat L-Armar 1999
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina (tat-Torba) fil-Qrendi L-Armar 2000
TERRIBILE, TONY Il-Knisja ta’ Santa Katarina f’Ħal-Qormi L-Armar 2002
TERRIBILE, TONY Santi Qodma ta’ Santa Katarina L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Santa Katarina U L-Ambjent ta’ Lixandra L-Armar 1998
ZAHRA, FRANS Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fid-Sinai – Simbolu ta’ tolleranza reliġjuża Iż-Żejtun 1998
ZAHRA, FRANS 148 Sena mill-Uffiċċjatura ta’ Santa Katarina u 124 Sena mill-mewt tal-Papa Piju IX L-Armar 2002
ZAHRA, FRANS Nistħajjel li meta… Tfakkarni Iż-Żejtun 2002
ZAHRA, FRANS Qatt bsart li… L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Il-Knisja fil-Monasteru ta’ Santa Katarina – Sinai L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Id-Dramm ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Ir-Relikwija iż-Żejtun 1997
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Belt Vittoriosa L-Armar 1997
ZAHRA, LORENZO Santa Katarina meqjuma fil-Katidral t’Għawdex Iż-Żejtun 2008
ZAMMIT, MANWEL St. Katarina Qaddisa Popolari L-Armar 1995
ZAMMIT, PAUL Santa Katarina fil-Bażilika ta’ Santu Wistin, fil-Belt ta’ Ruma L-Armar 2002
ZAMMIT, PAWLU Id-Devozzjoni lejn Santa Katarina fi Sqallija (1 Parti) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2011
ZAMMIT, PAWLU Id-Devozzjoni lejn Santa Katarina fi Sqallija (2 Parti) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Birgu L-Armar 2006
TERRIBILE, TONY Monasteru ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Pittura ta’ Santa Katarina f’Malta Għaqda Mużikali Beland 1991
ABELA, JOE. KAN. Kwadru Titulari – Martirju ta’ Santa Katarina Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Id-Disputa ta’ Santa Katarina mall-Filosfi Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Artisti Maltin li pittru lil Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2012
AGIUS, ĠUŻEPPI It-Trasferiment tal-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, ĠUŻEPPI Minn Qiegħ il-Baħar sal Qċaċet ta’ l-Għoljiet Għaqda Banda Zejtun 1991
ABELA, TONY Ċentinarju ta’ l-1700 sena mill-Martirju ta’ Santa Katarina ta’ Lixandra fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
BUTTIGIEG, RAPHAEL Ir-Rabta bejn iż-Żwieten u Santa Katarina L-Armar 1995
CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society of South Australia Inc. Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO Iriduha Qed Tippriedka – It-tifsira ta’ ġrajja li seħħet 250 sena ilu Iż-Żejtun 2007
FENECH, MARIO Kwadru taż-Żwieġ Mistiku ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Banda Zejtun 2009
FENECH, MARIO Kwadru ta’ Santa Katarina ma’ San Ġwann Battista u San Pawl Għaqda Banda Zejtun 2011
FENECH, MARIO Kwadru titulari tal-Knisja ta’ Ġieżu il-Belt Valletta Għaqda Banda Zejtun 2012
GAUCI, GINO Talba miktuba bil-kulur iż-Żejtun 1988
TERRIBILE, TONY Kwadru ta’ Santa Katarina fil-Gudja L-Armar 2000
ZAMMIT, M. MASSABIELLE Xbieħatek Saħħrithom – Riċerka dwar opri artistiċi li jirrapreżentaw lil S Katarina V.M Għaqda Banda Zejtun 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s