STATUES

 

ABELA, JOE. KAN. Atti Notarili ta’ Xandru Farrugia dwar l-Istatwa tal-Marbut Għaqda Mużikali Beland 1995
ABELA, JOE. KAN. L-Istatwi tal-“Martirju” u “Ta’ b’Għaxra” jagħlqu mitt sena L-Armar 1996
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara tal-Madonna tar-Rużarju Mitejn Sena Ilu L-Armar 2003
ABELA, JOE. KAN. Ir-Rabta ta’ Dun Dumink Abela mal-vara ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
ABELA, JOE. KAN. Diskors ta’ l-Inaqgurazzjoni ta’ l-iStatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
ABELA, JOE. KAN. Statwa tal-Ġebel ta’ Santa Katarina f’San Girgor Iż-Żejtun 2005
ABELA, JOE. KAN. Il-Vara ta’ San Ġużepp tagħlaq mitt sena L-Armar 2006
BALDACCHINO, CARMELO P. Restawr ta’ l-Istatwa ta’ Santa Katarina L-Armar 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Lil Gloriusa Vergni u Marti Santa Catarina Padruna Titulari tal-Belt Beland L-Armar 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-vara Titulari tinġieb lura iż-Żejtun wara r-restawr ta’ l-1929 Għaqda Banda Zejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO P. Santa Katarina ta’ Wistin Camilleri L-Armar 1996
BUSUTTIL, M. PETER L-Istatwa il-Ġdida ta’ Xmun iċ-Ċirinew Għaqda Banda Zejtun 2007
DEBONO, SANDRO St. Katarina fil-folklore Malti, x-xbihat u n-niċċeċ ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 1989
DEBONO, SANDRO L-Istatwa Titulari taż-Żejtun L-Armar 2007
DEBONO, SANDRO Il-Vara Titulari ta’ Santa Katarina V.M. Għaqda Mużikali Beland 2005
DEBONO, SANDRO Santa Catalina de Alejandria, Iconografija Spanjola fl-istatwa titulari taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, SANDRO EL YACENTE – Ix-Xbiha ta’ Kristu Mejjet fil-Knisja Parrokkjali: simboliżmu u ikonografija Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, SANDRO Iriduha Qed Tippriedka – It-tifsira ta’ ġrajja li seħħet 250 sena ilu Iż-Żejtun 2007
EDITUR L-Istatwa ta’ b’Għaxra L-Armar 2005
EDITUR 60 sena ilu iż-Żejtun 1989
EDITUR L-Irxoxt 15 il-sena fostna Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Il-Wasla tal-Vara Titulari Mir-Restawr: is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2005 Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR L-Istatwa Titulari  ta’ Santa Katarina taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Mitt Sena mill-Miġja ta’ l-Istatwa ta’ San Ġużepp Iż-Żejtun 2006
EDITUR L-Istatwa Titulari ta’ Santa Katarina Tagħlaq 250 sena (1757 – 2007) Għaqda Banda Zejtun 2007
GAUCI, GINO “Ta’ B’Għaxra” L-Armar 1989
MONTANARO, EUGENE F. Vincenzo Maria Cremona, Xenografu u Statwarju (1851 – 1912) L-Armar 1989
ZAHRA, LORENZO L-Istatwa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2003
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-vara Professjonali tal-Fratellanza tar-Rużarju L-Armar 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s