STORJA

ABELA, CARMELO Darba, Darbtejn… Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, CARMELO Staġun ieħor ta’ Suċċess Iż-Żejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Id-Difiża tal-Knisja Żejtunija ta’ Santa Katarina fis-Seklu XV iż-Żejtun 1995
ABELA, JOE. KAN. Mitt sena ilu M’Xlokk inqata’ miż-Żejtun iż-Żejtun 1996
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda Beland fl-ewwel snin tal-Parroċċa ta’ M’Xlokk Għaqda Mużikali Beland 1996
ABELA, JOE. KAN. Sehem il-Banda fl-Ewwel Snin tal-Belt Bylandt Għaqda Mużikali Beland 1997
ABELA, JOE. KAN. Mitejn Sena ilu iż-Żejtun sar Belt Iż-Żejtun 1997
ABELA, JOE. KAN. Tagħrif ġdid dwar is-Salib tal-Pjazza L-Armar 1998
ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtun fil-Miġja tal-Franċiżi – Ġunju 1798 Għaqda Banda Zejtun 1998
ABELA, JOE. KAN. Żmien il-Franċiżi – Il-Vilel ta’ Agostino Formosa De Fremaux fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-Nar fiż-Żejtun matul is-Sekli (1692 – 1900) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2000
ABELA, JOE. KAN. Il-Gvern Lokali fiż-Żejtun fis-Seklu XIX (1801 – 1896) Għaqda Banda Zejtun 2000
ABELA, JOE. KAN. Ix-Xini ‘Santa Caterina’ tal-Gran Mastru Perellos iż-Żejtun 2001
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja ta’ Santa Marija fl-inħawi ta’ Ħal-Tmin L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Orgni tal-Knisja Parrokkjali jagħlaq 50 sena L-Armar 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Logħob tan-nar u l-Fratellanza tas-Sagrament Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Bradella ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. Il-Gran Mastru De Rohan milqugħ Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2003
ABELA, JOE. KAN. L-Importanza Kbira tal-Familja Tabone fiż-Żejtun 400 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
ABELA, JOE. KAN. Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena f’Bir id-Deheb L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. L-Armi ta’ l-Ewwel Sitt Kanturi fil-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2004
ABELA, JOE. KAN. Il-Familja “Ta’ Glawdin” Għaqda Mużikali Beland 2006
ABELA, JOE. KAN. Meta iż-Żwieten waqqfu lill-Franċiżi biswit il-Knisja Għaqda Mużikali Beland 2007
ABELA, JOE. KAN. Devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Lourdes fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, JOE. KAN. Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ (1908 – 2008) Iż-Żejtun 2008
ABELA, JOE. KAN. L-Istorja ta’ l-Orgni fil-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, JOE. KAN. Ilsiera ma’ Familji Żwieten fl-imgħoddi Għaqda Mużikali Beland 2009
ABELA, JOE. KAN. Veru li San Pawl niżel fil-Bajja ta’ San Tumas? Iż-Żejtun 2009
ABELA, JOE. KAN. Kappillani Żwieten ta’ Diversi Parroċċi Iż-Żejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Id-Dħul mill-qoton fl-istorja tal-Knisja taż-Żejtun Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2012
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Iż-Żejtun 1992
ABELA, RUBEN Minn Skola għal Oħra L-Armar 2008
ABELA, RUBEN Il-Magna taż-Żmien Iż-Żejtun 2011
ABELA, RUBEN Wirt iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
ABELA, VINCENT Il-Bradella ta’ Santa Katarina f’Għeluq il-mitt sena tagħha Għaqda Mużikali Beland 2011
AGIUS, ĠUŻEPPI It-Trasferiment tal-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, ĠUŻEPPI Minn Qiegħ il-Baħar sal Qċaċet ta’ l-Għoljiet Għaqda Banda Zejtun 1991
AGIUS, ĠUŻEPPI L-Għaqda tal-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
AGIUS, RAYMOND 70 Sena ta’ Storja Għaqda Banda Zejtun 2003
ATTARD, ANTON Traġedja Kbira fil-Birgu (1806) Iż-Żejtun 2000
BALDACCHINO, CARMELO Indħil Barrani fl-Għażla tal-Kappillan taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, CARMELO Kurżitajiet Għaqda Banda Zejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO P. 50 Sena mill-Ftuħ tal-Kappella ta’ Lourdes L-Armar 2007
BALDACCHINO, CARMELO P. Tifkiriet dwar il-Fest Ċentinarji Pawlini 1960 L-Armar 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Isplużjoni tal-Kamra tan-Nar taż-Żejtun – 1 ta’ Mejju 1904 Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Munita taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1996
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja tal-Halifax fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Vittmi Żwieten matul il-Gwerra li għaddiet Għaqda Banda Zejtun 2001
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Traġedja ta’ Delimara – Marzu 1903 Għaqda Banda Zejtun 2004
BALDACCHINO, CARMELO P. Id-Disgrazzja tal-Ħaddiema tal-Faħam Żwieten 1858 Għaqda Banda Zejtun 2000
BALDACCHINO, CARMELO P. Żewġ Vittmi Żwieten fil-Maltempata ta’ Ottubru 1913 Għaqda Banda Zejtun 2008
BALDACCHINO, JOE It-Traġedja tal-Pjazza taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, JOE Il-Planċier Artistiku (22 ta’ Ġunju 1985) Għaqda Banda Zejtun 2011
BUSUTTIL, EDWARD. Et.al. Carmelo Farrugia u l-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2008
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti ….1933 – 1943 Għaqda Banda Zejtun 1999
CAMILLERI, ANTHONY Mill-Minuti …. 1969 – 1979 Għaqda Banda Zejtun 1998
CARABOTT, MABBLI Is-Superjur Jgħidilna – Il-Beatu Dun Ġorġ u l-MUSEUM taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2001
CARABOTT, MABBLI Ċentinarju tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija MUSEUM Għaqda Banda Zejtun 2007
CAUCHI, KENNETH Diskors tal-Magħmudija tal-Qanpiena Esther – Zejtun L-Armar 2005
CHETCUTI, CHRISTOPHER It-Traġedja tal-Kamra tan-Nar 25 ta’ Novembru Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, CHRISTOPHER Il-Fondazzjoni u Storja tas-Sezzjoni Żgħażagħ Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
COLEIRO, CHARLES Miż-Żejtun l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
DEBONO, CHARLES Anniversarji: 1920 – 1995 Għaqda Mużikali Beland 1995
DEBONO, CHARLES Il-Planċier – Tifkiriet ta’ 25 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Kurżitajiet mill-Gazzetti antiki Għaqda Mużikali Beland 2002
DEBONO, CHARLES Ritratt bi storja warajh… 30 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2001
DEBONO, CHARLES  Tislima lil Ġanni Abela Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  Sala Mużikali Ġdida Għaqda Mużikali Beland 2009
DEBONO, SANDRO Indulġenzi u Kummerċ fis-Seklu Tmintax Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, SANDRO Il-Viċi Parroċċa ta’ Santa Marija u l-Knisja tas-Salvatur Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Hompesh u iż-Żejtun iż-Żejtun 1989
EDITUR Ritratt – Kurunazzjoni tar-Reġina Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Ritratt – Ark Triq Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1988
EDITUR Antonia – L-aħħar qanpiena li ttellgħet fuq il-knisja parrokjali Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Pjanċir Ġdid Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Zejtun Band Club 1933 – 1983 – Ġrajjietna Għaqda Banda Zejtun 1983
EDITUR Iż-Żjara ta’ l-Isqof Sampieri fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Għaqqadna Tużżana Għaqda Banda Zejtun 1991
EDITUR Iż-Żejtun Mitejn Sena Belt Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR A Historic Meeting between two ‘Beland’ Societies Għaqda Mużikali Beland 1991
EDITUR Iż-Żwieten fl-Imblokk tal-Franċiżi Għaqda Mużikali Beland 1998
EDITUR Esther jisimni Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR L-Arbli l-Ġodda tal-Pjazza Għaqda Mużikali Beland 2001
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Kurżitajiet mill-Arkivji u Ġurnali Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 100 sena ilu – it-Traġedja tal-Kamra tan-Nar Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR 10 snin ilu – l-ewwel żjara tal-banda Beland barra minn xtutna. Għaqda Mużikali Beland 2004
EDITUR San Girgor L-ewwel knisja parrokkjali fiż-Żejtun iddedikata lil Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Patrimonju – Għaqal – Propjeta’ tal-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Mill-Minuti… 1953- 1963 Għaqda Banda Zejtun 2000
EDITUR Il-Festa … Tifkiriet iż-Żejtun 1990
EDITUR Inwettqu fil-prattika dak li nemmnu Għaqda Banda Zejtun 2001
EDITUR L-Ewwel Uffiċjali taż-Żejtun Band Club Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Is-Sena Ċentinarja – Intervista ma’ Giovann Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR 50 Sena Presidenza ta’ Dr Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 90 Sena Konsagrazzjoni tas-Soċjeta’ Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 150 Sena Banda – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Żjarat minn Persuni Distinti Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Anniversarji Iż-Żejtun 2011
EDITUR It-Twaqqief tal-Fratellanza tas-Sagrament u t-Tielet Ċentinarju mit-Transportazzjoni tas-Sagrament għall-Knisja Parrokjali Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR 100 Sena mill-mewt ta’ Dun Feliċ Micallef Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Professur Paolino Vassallo – 150 sena minn Mewtu Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Iż-Żjara Storika tal-Banda Beland ġewwa Como fl-Italja  Għaqda Mużikali Beland 2008
EDITUR Il-Ġiżwiti Fostna – 10 snin fiż-Żejtun Iż-Żejtun 2000
EDITUR 100 Sena Statwa ta’ San Ġużepp Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Wirt iż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2012
FENECH, MARIO Kif rawna il-Barranin fis-Sena Ċentinarja Għaqda Banda Zejtun 2006
GALEA, FRANCIS L-Istorja ta’ l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
GAUCI, GINO Kitbiet mill-passat Iż-Żejtun 2012
GRECH, EMMANUEL L-Arkivju 25 Sena Wara Għaqda Mużikali Beland 2011
LANFRANCO, GUIDO Xi Anniversarji għall-2010 ta’ nteress għaż-Żejtun L-Armar 2011
MERCIECA, JOE Żwieten fix-Xogħol tal-Faħam Iż-Żejtun 2003
MERCIECA, JOE Ir-Re Gorg VI fil-Pjazza taż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
MIFSUD, JESMOND Soċjetajiet Żwieten – M.U.S.E.U.M. Għaqda Banda Zejtun 1999
OVEREND, ERIC. REV. Juventutis Domus Iż-Żejtun 2005
PSAILA, LINO Frun tal-Ħobż Multi fiż-Żejtewn Għaqda Banda Zejtun 2011
PSAILA, LINO Barbiere fiż-Żejtewn – rakkont bid-djalett Żejtewni Għaqda Banda Zejtun 2012
PSAILA, LINO Il-Ħeddieme tal-Feħem Żwieten Għaqda Mużikali Beland 2012
SEYCHELL, ANGELO. REV. Qassisin li Niftakar Jien Iż-Żejtun 2011
SEYCHELL, CATHERINE 100 sena ta’ Servizz b’Imħabba fiż-Żejtun L-Armar 2008
SEYCHELL, CATHERINE. Sr. Grazzi Mulej tal-Familja Reliġjuża Ulied il-Qalb ta’ Ġesu’ li waqqaft mitt sena ilu! Iż-Żejtun 2003
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin! Għaqda Banda Zejtun 2011
VELLA, GEORGE. J. Lejn l-Għoli Nittajru Mal-Banda Beland (L-ewwel banda minn Malta fil-Ġermanja) Għaqda Mużikali Beland 1995
VELLA, GEORGE. J. Xewqa li Seħħet: it-Tielet Suċċess għall-Banda Beland barra minn Malta Għaqda Mużikali Beland 1999
VELLA, GEORGE. J. Il-Banda Beland idoqq fil-Federazzjoni Russa, Ħolma ta’ Realta’ Għaqda Mużikali Beland 1996
VELLA, GEORGE. J. Iż-Żejtun mitejn sena Belt – Citta’ Beland, Festi li jibgħu imfakkra Għaqda Mużikali Beland 1998
WOLFGANG, LOHR. DR. Hompesch, Ommu u l-Belt Beland Għaqda Mużikali Beland 1995
ZAHRA, FRANS Wara iż-Żjara Kulturali u Storika tas-Soċjeta’ ‘Otto von Bylandt’ Għaqda Mużikali Beland 1991
ZAHRA, FRANS F’Għeluq il-75 sena mill-esekuzzjoni ta’ l-Innu ‘A Santa Caterina’ Għaqda Mużikali Beland 1995
ZAHRA, FRANS 1797 – Zejtun – 1997 Għaqda Mużikali Beland 1997
ZAHRA, FRANS Is-Soċjetajiet Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
ZAHRA, FRANS Iż-Żjara tal-Papa Fostna il-Maltin Għaqda Mużikali Beland 2001
ZAHRA, FRANS Iż-Żejtun: 200 sena Belt L-Armar 1997
ZAHRA, FRANS Id-Domus 100 sena ta’ Ħajja L-Armar 2012
ZAHRA, PATRICK 125 Sena ta’ Storja Mużikali Għaqda Mużikali Beland 1986
ZAHRA, TREVOR Tfuliti fl-Iskola Primarja Għaqda Mużikali Beland 2008
ZAHRA, TREVOR Nostalġija Iż-Żejtun 2002
ZAHRA, WALTER Santa Marija fiż-Żejtun Iż-Żejtun 1992
ABELA, JOE. KAN. L-Oratorju tas-Sagrament L-Armar 1999
ABELA, JOE. KAN. Il-Misterjuż Giulio Cassarino, Il-pittur tal-kwadru , “Il-Martirju ta’ Santa Katarina” Għaqda Mużikali Beland 1988
ABELA, JOE. KAN. L-Isqof Antonio Zahra Għaqda Mużikali Beland 1990
ABELA, JOE. KAN. 300 sena mit-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja Parrokkjali Iż-Żejtun 1992
ABELA, JOE. KAN. Iż-Żejtuni Dun Salv Delia Għaqda Banda Zejtun 1996
ABELA, JOE. KAN. Dun Manuel Ricaud (1763 – 1835) Iż-Żejtun 1998
ABELA, JOE. KAN. Mattia Preti, Santa Katarina u ż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 1999
ABELA, JOE. KAN. Ktieb Ġdid dwar Mons. Dun Salv Grima Għaqda Mużikali Beland 1999
ABELA, JOE. KAN. Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu L-Armar 2001
ABELA, JOE. KAN. It-Tnissil Żejtuni tal-Familja Camilleri Cauchi Għaqda Mużikali Beland 2001
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Paviment ta’ l-Irħam Iż-Żejtun 2002
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fuq it-Tużell tal-Festa Iż-Żejtun 2003
ABELA, JOE. KAN. Mons Pantaleone Orland 1918 – 2003 L-Armar 2004
ABELA, JOE. KAN. Ir-Rabta ta’ Dun Dumink Abela mal-vara ta’ Santa Katarina Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2004
ABELA, JOE. KAN. Persuni Prominenti fost l-antenati ta’ Alexander Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2004
ABELA, JOE. KAN. L-Arma ta’ Santa Katarina fil-Ventaltar tal-Festa Iż-Żejtun 2004
ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kappella ta’ Santa Katarina fil-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fanal ta’ Dellimara Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina f’Ittri ta’ San Gejtanu Thiene Iż-Żejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fratellanza tas-Sagrament L-Armar 2007
ABELA, JOE. KAN. Dun Ġwann Vella, Direttur Spiritwali ta’ l-Għaqda Banda Zejtun u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena Għaqda Banda Zejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Il-Knisja il-Qadima ta’ San Tumas fir-Ramla Iż-Żejtun 2007
ABELA, JOE. KAN. Ġużeppi u Marija Grech, Benefatturi tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2008
ABELA, JOE. KAN. Batterija mibnija minn Mikiel Cachia Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Mario Tabone “Dun Marozz” L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Karm Vella (1855-1910) L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. 400 sena mit-twelid ta’ Girgor Bonici Iż-Żejtun 2012
ABELA, RUBEN L-Arkitettura fil-Knisja ta’ Santa Katarina VM iż-Żejtun 1988
ABELA, RUBEN Iż-Żejtun u Triqatu Iż-Żejtun 2000
ABELA, RUBEN Triq Santa Katarina u l-Gwiedi – Il-Qalba taż-Żejtun Iż-Żejtun 2004
ABELA, RUBEN Tinqix fuq il-Ħitan Tal-Knisja il-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ABELA, RUBEN Mitt sena ilu u llum L-Armar 2007
ABELA, RUBEN Qegħdin ġo Dar Storika Għaqda Mużikali Beland 2008
ABELA, RUBEN Il-Kannierji tal-Knisja Parrokkjali L-Armar 2009
ABELA, RUBEN Il-Wirt u l-Valur Sentimentali Iż-Żejtun 2012
AGIUS, RAYMOND Ġrajjiet il-Banda Zejtun – L-ewwel Passi Għaqda Banda Zejtun 2001
AQUILINA, ANTHONY L-Għaqda Mużikali Beland Iż-Żejtun 2005
BALDACCHINO, CARMELO Kappuċċini Żwieten L-Armar 2011
BALDACCHINO, CARMELO Żewġ saċerdoti li mietu 100 sena ilu u li kienu jservu iż-Żejtun Iż-Żejtun 2012
BALDACCHINO, CARMELO Il-Karmelitani Żwieten L-Armar 2012
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Avventura ta’ Gunner Zejtuni Għaqda Banda Zejtun 2009
BALDACCHINO, CARMELO P. Mikiel Caruana Għaqda Banda Zejtun 1999
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Paċifico Spagnol Għaqda Banda Zejtun 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. Patri Mikelanġ Zammit Għaqda Mużikali Beland 1998
BALDACCHINO, CARMELO P. It-Tabib Żejtuni Vincenzo Abela u ‘l-Mistura’ kontra il-Kolera Għaqda Banda Zejtun 2002
BALDACCHINO, CARMELO P. Il-Lanterna tal-Koppla taż-Żejtun tagħlaq  Mitt Sena Għaqda Banda Zejtun 2007
BALDACCHINO, KARMENU. MRO. L-Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2003
BONANNO, ANTHONY Iż-Żejtun u l-inħawi tieghu fil-qedem Għaqda Mużikali Beland 2007
BONELLO, JOSEPH. KAN. Il-Maltin lil Santa Katarina Għaqda Mużikali Beland 1986
BALDACCHINO, CARMELO P. L-Armar tal-Festa fl-Imgħoddi L-Armar 2008
CARABOTT, JOSEPH. MONS. Għeluq tas-Sena Ċentinarja Iż-Żejtun 2006
CHETCUTI, CHRISTOPHER Tislima lil Dun Ġużepp Theuma – għeluq 20 sena mill-mewt tiegħu 1989 – 2009 Għaqda Banda Zejtun 2009
CRAUS, BRIAN L-Iskola s-sabiħa taż-Żejtun tagħlaq 100 sena Iż-Żejtun 2009
DEBONO, CHARLES Inġinier u Patrijott Żejtuni – Il-Perit Mikiel Cachia Għaqda Mużikali Beland 1988
DEBONO, CHARLES L-Isqof Mons. Emm. Galea lejn it-triq tal-bejatifikazzjoni Għaqda Mużikali Beland 2003
DEBONO, CHARLES Iż-Żjara tal-Q.T. Il-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Monasteru ta’ Santa Katarina v.m. Għaqda Mużikali Beland 2000
DEBONO, CHARLES  L-ET Mons Arċisqof Emanuele Gerada Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, SANDRO Id-Disinn tal-Bieb tal-Knisja ta’ Ġesu’ Nazzarenu, Ħżuż tal-Kavallier Vincenzo Bonello L-Armar 2008
DEBONO, SANDRO Il-Vara u l-Artal tal-Madonna tar-Rużarju Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO L-Artal ta’ Santa Katarina V.M. Iż-Żejtun 2005
EDITUR L-Anzjani tagħna jirrakkontaw Għaqda Banda Zejtun 2008
DEBONO, SANDRO Diskors ta’ l-Okkażjoni Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Isqfijiet b’Rabta maż-Żejtun L-Armar 2009
EDITUR Mons. Pantaleone Orland – 50 sena saċerdot iż-Żejtun 1995
EDITUR L-aktar membru anzjan tas-Soċjeta’ – Is-sur Salvu Mifsud Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Meta il-programmi tal-banda kienu jindaqqu bil-wieqfa Għaqda Mużikali Beland 1990
EDITUR Innu Korali “Lil Santa Katarina” Għaqda Banda Zejtun 1986
EDITUR Santa Katarina taż-Żejtun Antenna 1991
EDITUR Terġa tiġi iżżurna l-Warrington Youth Band mill-Ingilterra Għaqda Banda Zejtun 1996
EDITUR Uniformi Ġdida – Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1985
EDITUR Is-Suċċessi ta’ Majestro John J Pace mall-Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 1990
EDITUR L-Irxoxt 15 il-sena fostna Għaqda Banda Zejtun 1998
EDITUR Mikiel Cachia Inġinier u Patrijott Għaqda Mużikali Beland 1996
EDITUR Żjara minn Banda Ingliża Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Il-Wasla tal-Vara Titulari Mir-Restawr: is-Sibt 4 ta’ Ġunju 2005 Għaqda Mużikali Beland 2005
EDITUR Ad Multos Annos – L-E.T. Mons. Arċisqof Emm Galea – 60 sena saċerdot Għaqda Mużikali Beland 2003
EDITUR 40 sena President Għaqda Mużikali Beland 2000
EDITUR Qanpiena ġdida għall-Knisja Parrokkjali Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Il-Mużika fil-Festi ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2005
EDITUR Rebbieħ tal-Premju Ġieħ iż-Żejtun 2008 – Anġlu Zahra Għaqda Banda Zejtun 2008
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2007 – Fr Edgar Busuttil S.J. Għaqda Banda Zejtun 2007
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2006 – Tony Abela Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun 2009 – Doris Brincat Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR Isqfijiet li rabtu isimhim maż-Żejtun (2) L-Armar 2011
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Bijografija Arċisqof Mons. Emmanuel Gerada Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Kunċert Ġimgħa Mqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Iż-Żejtun – dan l-isem x’ifisser? Għaqda Banda Zejtun 2009
EDITUR 50 Sena mill-mewt tas-Surmast Carlo Diacono Iż-Żejtun 1992
EDITUR Egħluq il-25 sena mill-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Emanuel Gerada Iż-Żejtun 1992
EDITUR Għaqda Banda Żejtun Iż-Żejtun 2005
EDITUR Mitt Sena mill-Miġja ta’ l-Istatwa ta’ San Ġużepp Iż-Żejtun 2006
EDITUR 250 Sena Fostna Għaqda Mużikali Beland 2007
EDITUR Iċ-Ċentru taż-Żejtun Tokk ta’ Tifkiriet ta’ l-Istorja tagħna iż-Żwieten Għaqda Banda Zejtun 2002
EDITUR Ritratti tal-manifattura u tberik ta’ l-aħħar tlett qniepen ġodda Iż-Żejtun 2006
EDITUR Ġrajja ta’ 100 sena ilu Għaqda Mużikali Beland 2007
FARRUGIA, CONNIE Raħal Twelidi Iż-Żejtun 2007
GAUCI, GINO Il-Misteru tal-Madonna ta’ Villevincentio Iż-Żejtun 2011
FENECH, MARIO Il-Knisja ta’ Santa Katarina V.M  u l-festa Għaqda Banda Zejtun 2008
PSAILA, LINO Ir-Ragħajja Spiritwali tal-Parroċċa, 555 sena ta’ storja Għaqda Mużikali Beland 1991
PSAILA, RAMON Il-Baned fiż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2012
SCIBERRAS, ANTHONY MSSP Ġużeppina Curmi – Ġesu’ Nazzarenu – Ġużeppi De Piro Iż-Żejtun 2007
SEYCHELL, ANGELO. REV. 75 sena ilu miet l-Arċipriet Degabiriele Iż-Żejtun 2007
TABONE, CATHERINE Villa Rumana fiż-Żejtun: Xhud Silenzjuż ta’ Ħajja Mgħoddija Għaqda Mużikali Beland 2002
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin – Tielet Parti Għaqda Banda Zejtun 2012
ZAHRA, FRANS Intervista ma’ Marija Falzon – bint Mro. Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland 1992
ZAHRA, FRANS Il-Viżitatur Appostoliku Monsinjur Pietro Dussina L-Armar 1996
ZAHRA, FRANS Id-Dramm ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Niftakru… u Nsellmu, L-Arċipriet Kan. Dun Ġużepp Theuma L-Armar 2009
ZAMMIT, PAUL Jien is-Sultana tar-Rużarju Devozzjoni kbira matul is-snin fil-Parroċċa tagħna Għaqda Mużikali Beland 2003
ZAMMIT, PAWLU Sant’ Andrija – Devozzjoni lejn il-patrun tas-sajjieda, fiż-Żejtun L-Armar 2011
ZAHRA, FRANS 20 Sena minn Mewtu – Dun Karm Galea L-Armar 2011
VELLA, FIONA  LURA FIZ-ZMIEN – IL-MALTIN FL-AWSTRALJA  PERSPETTIVI (TORCA) 12 ta’ Set 2010
VELLA, FIONA WIRT IZ-ZEJTUN  PERSPETTIVI (TORCA) 6 ta’ Jan 2011
VELLA, FIONA XENI HAJJIN TAL-PESTA TAL-1813 FIZ-ZEJTUN  PERSPETTIVI (TORCA) 10 ta’ Lul 2011
VELLA, FIONA  IL-MUNITI LI GABU Z-ZEJTUN FL-INKWIET  PERSPETTIVI (TORCA) 11 ta’ Set 2011
VELLA, FIONA  Find at St Gregory church still shrouded in mystery The Times of Malta 11th April 2012
VELLA, FIONA IL-PURCISSJONI TA’ SAN GIRGOR: TRADIZZJONI JEW FIDI?  PERSPETTIVI (TORCA) 12 t’ Apr 2009
VELLA, FIONA  IL-MERA TAD-DEFFIEN  PERSPETTIVI (TORCA) 6 ta’ Nov 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s