ZAHRA, FRANS

ZAHRA, FRANS Wara iż-Żjara Kulturali u Storika tas-Soċjeta’ ‘Otto von Bylandt’ Għaqda Mużikali Beland 1991
ZAHRA, FRANS Intervista ma’ Marija Falzon – bint Mro. Carlo Diacono Għaqda Mużikali Beland 1992
ZAHRA, FRANS F’Għeluq il-75 sena mill-esekuzzjoni ta’ l-Innu ‘A Santa Caterina’ Għaqda Mużikali Beland 1995
ZAHRA, FRANS Il-Viżitatur Appostoliku Monsinjur Pietro Dussina L-Armar 1996
ZAHRA, FRANS Iż-Żejtun: 200 sena Belt L-Armar 1997
ZAHRA, FRANS 1797 – Zejtun – 1997 Għaqda Mużikali Beland 1997
ZAHRA, FRANS Ir-Relikwija iż-Żejtun 1997
ZAHRA, FRANS Santa Katarina U L-Ambjent ta’ Lixandra L-Armar 1998
ZAHRA, FRANS Is-Soċjetajiet Reliġjużi fiż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 1998
ZAHRA, FRANS Il-Monasteru ta’ Santa Katarina fid-Sinai – Simbolu ta’ tolleranza reliġjuża Iż-Żejtun 1998
ZAHRA, FRANS Iż-Żjara tal-Papa Fostna il-Maltin Għaqda Mużikali Beland 2001
ZAHRA, FRANS 148 Sena mill-Uffiċċjatura ta’ Santa Katarina u 124 Sena mill-mewt tal-Papa Piju IX L-Armar 2002
ZAHRA, FRANS Nistħajjel li meta… Tfakkarni Iż-Żejtun 2002
ZAHRA, FRANS Qatt bsart li… L-Armar 2003
ZAHRA, FRANS Il-Knisja fil-Monasteru ta’ Santa Katarina – Sinai L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Id-Dramm ta’ Santa Katarina L-Armar 2005
ZAHRA, FRANS Il-Festa ta’ Corpus Christi Iż-Żejtun 2005
ZAHRA, FRANS Il-Kult tar-Relikwiji Sagri Iż-Żejtun 2006
ZAHRA, FRANS Il-Fratellanzi L-Armar 2007
ZAHRA, FRANS Sr Maria Assunta Attard Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Il-Qima lejn il-Martri Iż-Żejtun 2007
ZAHRA, FRANS Niftakru… u Nsellmu, L-Arċipriet Kan. Dun Ġużepp Theuma L-Armar 2009
ZAHRA, FRANS 20 Sena minn Mewtu – Dun Karm Galea L-Armar 2011
ZAHRA, FRANS Id-Domus 100 sena ta’ Ħajja L-Armar 2012