2006

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Santa Katarina f’Ittri ta’ San Gejtanu Thiene Iż-Żejtun 2006
ABELA, RUBEN Meta Jdoqqu l-Qniepen Iż-Żejtun 2006
CARABOTT, JOSEPH. MONS. Għeluq tas-Sena Ċentinarja Iż-Żejtun 2006
EDITUR Mitt Sena mill-Miġja ta’ l-Istatwa ta’ San Ġużepp Iż-Żejtun 2006
EDITUR Restawr tal-Kwadru tal-Madonna tar-Rużarju Iż-Żejtun 2006
EDITUR Mons Victor Grech – 50 Sena Saċerdot Iż-Żejtun 2006
EDITUR Dun Anġelo Seychell – 50 Sena ta’ Esperjenza Saċerdotali Iż-Żejtun 2006
EDITUR Ritratti tal-manifattura u tberik ta’ l-aħħar tlett qniepen ġodda Iż-Żejtun 2006
GAUCI, GINO Ħidma ta’ Restawr u Konservazzjoni Iż-Żejtun 2006
ZAHRA, FRANS Il-Kult tar-Relikwiji Sagri Iż-Żejtun 2006

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, JOE. KAN. Il-Familja “Ta’ Glawdin” Għaqda Mużikali Beland 2006
CHETCUTI, TONY Saint Catherine Society Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Il-Vara u l-Artal tal-Madonna tar-Rużarju Għaqda Mużikali Beland 2006
DEBONO, SANDRO Diskors ta’ l-Okkażjoni Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR 100 Sena mill-mewt ta’ Dun Feliċ Micallef Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Professur Paolino Vassallo – 150 sena minn Mewtu Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR 100 Sena Statwa ta’ San Ġużepp Għaqda Mużikali Beland 2006
EDITUR Ad Multos Annos 50 sena saċerdoti Għaqda Mużikali Beland 2006
GAUCI, GINO Il-Qtugħ ir-Ras ta’ Santa Katarina – Il-Kwadru Titulari fil-Paroċċa taż-Żejtun Għaqda Mużikali Beland 2006
VELLA BONDIN, JOE Dawl fuq is-Sinaj Għaqda Mużikali Beland 2006

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, JOE. KAN. Ir-Restawr tal-Kappella ta’ Santa Katarina fil-Kon-Katidrall ta’ San Ġwann Għaqda Banda Zejtun 2006
ABELA, JOE. KAN. Il-Fanal ta’ Dellimara Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Profili: Surmastrijiet Diretturi Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Ġieħ iż-Żejtun 2006 – Tony Abela Għaqda Banda Zejtun 2006
EDITUR Is-Sena Ċentinarja – Intervista ma’ Giovann Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2006
FENECH, MARIO Kif rawna il-Barranin fis-Sena Ċentinarja Għaqda Banda Zejtun 2006

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Il-Vara ta’ San Ġużepp tagħlaq mitt sena L-Armar 2006
ABELA, JOE. KAN. L-Eqdem Xbieha ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun L-Armar 2006
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Santa Katarina L-Armar 2006
ZAHRA, LORENZO Qima Lejn Santa Katarina fil-Birgu L-Armar 2006

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s