Gwida kif tuża dan l-Arkivju

Nagħtuk merħba f’dan l-arkivju diġitali.

F’dawn il-paġni qed niġbru, b’mod diġitali, artikli li ġew ippubblikati u li jittrattaw il-wirt kulturali taż-Żejtun.  Il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-artikli ġew ippubblikati fil-kotba li joħorġu mill-parroċċa u l-għaqdiet taż-Żejtun għal ġranet tal-festa.

Kif tistgħu taraw, dawn l-artikli huma arkivju ta’ informazzjoni storika li l-biċċa l-kbira minnha ġiet riċerkata b’mod professjonali.  Dan l-arkivju għandu jkun għajn ta’ informazzjoni għall-istudenti u dawk kollha li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar il-wirt taż-Żejtun.

Int tista’ tfittex f’dan l-arkivju diġitali b’diversi modi kif ser tara b’dawn l-eżempji:

1. Jekk qed tfittex informazzjoni dwar “Arkitettura” tista tfittex dan taħt is-suġġett innifsu u hemm isib lista sħiħa ta’ artikli li inkitbu dwar l-arkitettura fiż-Żejtun.  Dawn qiegħedin miġbura f’ordni alfabetika skond il-kunjom ta’ l-awtur.

2. Jekk tixtieq tfittex bl-isem ta’ l-awtur li kiteb l-artiklu (eż Kan Dun Joe Abela), fittex taħt isem l-awtur (ABELA, JOE. KAN).  Dawn qiegħedin miġbura f’ordni skond is-sena li fiha ġew ippubblikati.

3. Tista’ wkoll tfittex artikli skond il-ktieb li fih ġie ippubblikat (eż. Iż-Żejtun).  Dawn miġbura sena b’sena meta ġew ippubblikati.

4. Tfittxija oħra hija bis-sena ta’ pubblikazzjoni.  Hemm xi snin li fihom hemm pubblikazzjonijiet neqsin minħabba li ma rnexxilniex insibu kopja ta’ xi ħarġiet.  Żewġ snin partikolari, l-1987 u l-2010 ma saritx il-festa, għalhekk ma ġewx ippubblikati kotba.

La darba sibt u għażilt l-artiklu li tixtieq taqra kull m’għandek tagħmel huwa li tikklikja fuq l-isem ta’ l-artiklu u wara ftit ħin jitla’ l-artiklu f’format PDF.

B’kollox hemm ħames tipi ta’ pubblikazzjonijiet:

1. “Iż-Żejtun” jiġi ippubblikat mill-Parroċċa ta’ Santa Katarina V.M., Zejtun

2. “Għaqda Mużikali Beland” jiġi ippubblikat mill-Għaqda Mużikali Beland

3. “Għaqda Banda Zejtun” jiġi ippubblikat mill-Għaqda Banda Zejtun

4. “L-Armar” jiġi iġġubblikat mill-Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru

5. “Għaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru” jiġi ippubblikat mill-Għaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru.

Wirt iż-Żejtun tinsab grata lejn il-Parroċċa u dawn l-għaqdiet mhux biss għax-xogħol li jieħdu biex jagħmlu dawn il-pubblikazzjonijiet ta’ kull sena iżda wkoll għal permess li lkoll tawna sabiex inkunu nistgħu inwettqu dan il-proġett u dawn l-artikli nagħmluhom aċċessibbli għal kulħadd.

Dawn l-artikli qed jiġu ippubblikati grazzi għall-permessi li ingħataw mill-pubblikaturi oriġinali.  Mhux permess li dawn jiġu ikkupjati jew distribwiti bnadi oħra fl-ebda forma dan skond il-liġi tal-COPYRIGHT.

Nitolbuk taqsam dan l-arkivju ma’ oħrajn sa biex il-minjiera ta’ informazzjoni miġbura fiħ tinqasam m’oħrajn.

Jekk tixtieq aktar għajnuna jew trid tagħmel xi mistoqsija tista’ tagħmel dan billi tuża is-sezzjoni ta’ kummenti hawn taħt.

A guide on how to use this archive

Welcome to this digital archive

In these pages, we have gathered in digital format, a number of published articles about the cultural heritage of Zejtun.  Most of these articles were published for the first time by the Zejtun Parish, the band clubs and other societies in the booklets they issue annually for the ocassion of the parish feast of St Catherine.  All articles are in Maltese.

As you can see, these articles are an archived source of thoroughly researched information.  This archive will serve as a very useful tool for students and all those interested to know more about the heritage of Zejtun.

There are various ways how you can search through this archive:

1. If you are looking for information about a particular subject (eg Architecture), you can search under that particular heading and there you will find all articles falling under this topic.  The lists of articles are in alphabetic order by author’s surname and name.

2. You can search articles according to the author’s name (eg Kan Dun Joe Abela), search under the author’s name (ABELA, JOE. KAN).  The list of articles are in year of publication order.

3. You can also search the articles according to the name of publisher (eg. Iż-Żejtun).  These are gathered by year of publication.

4. The last search can be done by year of publication.  Unfortunately there are some years missing since we haven’t managed to find a copy of the publications of these particular years.  There were no publications in 1987 and 2010 since the feast was cancelled in both years.

Once you have found the article you were looking for, you should then click on the name of the article to view it in PDF format.

In all there are five publications for each year:

1. “Iż-Żejtun” published by the Parish of St Catherine V.M., Zejtun

2. “Għaqda Mużikali Beland” published by the Għaqda Mużikali Beland

3. “Għaqda Banda Zejtun” published by the Għaqda Banda Zejtun

4. “L-Armar”published by the Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru

5. “Għaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru” published by the Għaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru.

Wirt iż-Żejtun is grateful  to the Zejtun Parish, the band clubs and other societies not only for their great job in publishing these books year by year but also for granting us their approval to publish these articles digitally and making them accessible to all.

These articles are being published with the written consent of the original publisher.  The articles cannot be copied or re-distributed by any means in line with the COPYRIGHT Act.

We kindly ask you to share the link to this archive with others so that this treasure of knowledge and information is accessible to a wider audience.

Should you require further assistance or guidance kindly get in contact by using the comments section below.