2011

IŻ-ŻEJTUN

ABELA, CARMELO Staġun ieħor ta’ Suċċess Iż-Żejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Kappillani Żwieten ta’ Diversi Parroċċi Iż-Żejtun 2011
ABELA, RUBEN Il-Magna taż-Żmien Iż-Żejtun 2011
EDITUR Anniversarji Iż-Żejtun 2011
GAUCI, GINO Il-Misteru tal-Madonna ta’ Villevincentio Iż-Żejtun 2011
SEYCHELL, ANGELO. REV. Qassisin li Niftakar Jien Iż-Żejtun 2011

GĦAQDA MUŻIKALI BELAND

ABELA, VINCENT Il-Bradella ta’ Santa Katarina f’Għeluq il-mitt sena tagħha Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  L-ET Mons Arċisqof Emanuele Gerada Għaqda Mużikali Beland 2011
DEBONO, CHARLES  Tislima lil Ġanni Abela Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 50 Sena Presidenza ta’ Dr Cachia Zammit Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 90 Sena Konsagrazzjoni tas-Soċjeta’ Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Kunċert Ġimgħa Mqaddsa Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Pellegrinaġġ għas-Santwarju ta’ Pinu Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR 150 Sena Banda – Ftuħ taċ-Ċelebrazzjonijiet Għaqda Mużikali Beland 2011
EDITUR Żjarat minn Persuni Distinti Għaqda Mużikali Beland 2011
GRECH, EMMANUEL L-Arkivju 25 Sena Wara Għaqda Mużikali Beland 2011

GĦAQDA BANDA ZEJTUN

ABELA, CARMELO Darba, Darbtejn… Għaqda Banda Zejtun 2011
ABELA, JOE. KAN. Batterija mibnija minn Mikiel Cachia Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, CARMELO Indħil Barrani fl-Għażla tal-Kappillan taż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
BALDACCHINO, JOE Il-Planċier Artistiku (22 ta’ Ġunju 1985) Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, CHRISTOPHER It-Traġedja tal-Kamra tan-Nar 25 ta’ Novembru Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, JOE Il-Qima lejn Santa Katarina ta’ Lixandra hi Antika u mxerda ħafna Għaqda Banda Zejtun 2011
CHETCUTI, CHRISTOPHER Il-Fondazzjoni u Storja tas-Sezzjoni Żgħażagħ Għaqda Banda Zejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
COLEIRO, CHARLES Miż-Żejtun l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Premju Ġieħ iż-Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Bijografija Arċisqof Mons. Emmanuel Gerada Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR Profil fil-qosor ta’ Mro. John J. Pace Għaqda Banda Zejtun 2011
EDITUR L-Għaqda Banda Zejtun ma tinsiex lil dawn il-ħbieb tagħha li ħallewna Għaqda Banda Zejtun 2011
FENECH, MARIO Kwadru ta’ Santa Katarina ma’ San Ġwann Battista u San Pawl Għaqda Banda Zejtun 2011
GALEA, FRANCIS L-Istorja ta’ l-Għaqda Banda Żejtun Għaqda Banda Zejtun 2011
PSAILA, LINO Frun tal-Ħobż Multi fiż-Żejtewn Għaqda Banda Zejtun 2011
VELLA, DANIEL Il-Banda Żejtun u r-recordings li saru matul is-snin! Għaqda Banda Zejtun 2011
ZAMMIT, EMMANUEL Il-Pittur Tuse’ Busuttil Għaqda Banda Zejtun 2011
TERRIBILE, TONY Monasteru ta’ Santa Katarina Għaqda Banda Zejtun 2011

L-ARMAR

ABELA, JOE. KAN. Dun Mario Tabone “Dun Marozz” L-Armar 2011
ABELA, JOE. KAN. Dun Karm Vella (1855-1910) L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Ir-Restawr tal-vara Professjonali tal-Fratellanza tar-Rużarju L-Armar 2011
ABELA, RUBEN Xandru Pulis u l-Knisja li bena L-Armar 2011
BALDACCHINO, CARMELO Kappuċċini Żwieten L-Armar 2011
EDITUR Isqfijiet li rabtu isimhim maż-Żejtun (2) L-Armar 2011
LANFRANCO, GUIDO Xi Anniversarji għall-2010 ta’ nteress għaż-Żejtun L-Armar 2011
ZAMMIT, PAWLU Sant’ Andrija – Devozzjoni lejn il-patrun tas-sajjieda, fiż-Żejtun L-Armar 2011
ZAHRA, FRANS 20 Sena minn Mewtu – Dun Karm Galea L-Armar 2011

GĦAQDA TAN-NAR 25 TA’ NOVEMBRU

ZAMMIT, PAWLU Id-Devozzjoni lejn Santa Katarina fi Sqallija (1 Parti) Għaqda tan-Nar 25 ta’ Nov 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s